Potop
      Potop | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) filologicznym
c) prawnym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy batalistyczne
b) opisy rezydencji i zamków
c) opisy zewnętrzne postaci
d) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1657 roku
b) 1654 roku
c) 1656 roku
d) 1655 roku
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Lubiężu
b) Raciążu
c) Kiejdanach
d) Tykocinie
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) palonego przez Szwedów Żywca
b) wbitych na pal głów oficerów polskich
c) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
d) nieprzejezdnego wąwozu
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Taurogów
b) Wodoktów
c) Królewca
d) Tykocina
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Głogowie
b) w Warszawie
c) w Krakowie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
b) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
c) łowczy królewski
d) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) nazwy akcji powstańczych
b) partyzanckie pseudonimy
c) nazwy polskich wódek
d) polskie marki
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) szablę
b) pierścień
c) glejt
d) oddział tatarski
Rozwiązanie


Sienkiewicz nie wymyślił:
a) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
b) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
c) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
d) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Warszawskiego
c) Lwowskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) wszystkie części mają zbliżoną objętość
b) „Ogniem i mieczem”
c) „Pan Wołodyjowski”
d) „Potop”
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) sił dodaje
b) ma zniechęcić i zrozpaczyć
c) ochotę do życia zagrzewa
d) nadzieję wlewa
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 28 listopada 1904 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 12 grudnia 1904 roku
d) 23 listopada 1905
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Onufry Zagłoba
b) Wołodyjowski
c) Roch Kowalski
d) Kmicic
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Samuela Kmicica
b) Andrzeja Kmicica
c) Stefana Kmicica
d) Jana Kmicica
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Ketling
b) Soroka
c) Bogusław
d) Sakowicz
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) przygodowy i miłosny
b) historyczny i podróżniczy
c) historyczno-polityczny i romansowy
d) wojenny i batalistyczny
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) Legiony
c) W pustyni i w puszczy
d) Wspomnienie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) przysłówków
b) przymiotników
c) czasowników
d) rzeczowników
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Mazowszu
b) Żmudzi
c) Polesiu
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
b) zdobył i spalił Zamość
c) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
d) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Tunezji
c) Egiptu
d) Kenii
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Mitruny
b) Wodokty
c) Wołmontowicze
d) Lubicz
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
b) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
c) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
d) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Kuklinowski
b) Wrzeszczowicz
c) Miller
d) Radziwiłł
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) piętnastu laty
b) ośmiu laty
c) sześciu laty
d) dziesięciu laty
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
b) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
c) od marca 1656 do końca 1657 roku
d) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Kmicica
b) Zagłoby
c) Bogusława Radziwiłła
d) Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „dzielenia gatunków”
b) „sumy zdarzeń”
c) „sumy gatunków”
d) „zborczej”
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) świętokrzyskim
c) podkarpackim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1884 roku w Wiedniu
b) 1886 roku w Warszawie
c) 1886 roku w Wiedniu
d) 1884 roku w Warszawie
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Kukułcze gniazdo
b) Wilcze gniazdo
c) Orle gniazdo
d) Jastrzębie gniazdo
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Kujawach
c) Śląsku
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Rocha Kowalskiego
b) Jana Onufrego Zagłobę
c) króla Jana Kazimierza
d) Michała Wołodyjowskiego
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) chorągwi Michała
b) pierścienia Michała
c) listu Michała
d) szabli Michała
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 listopada
b) 8 lutego
c) 8 stycznia
d) 8 grudnia
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) zarządcy
c) bibliotekarza
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w ogrodzie
b) w kościele
c) na spacerze
d) na przejażdżce
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
b) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
c) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
d) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Białymstokiem
b) pod Ujściem
c) pod Warszawą
d) pod Tykocinem
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Michałko
b) Miłosz
c) Mietek
d) Maćko
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
b) oczernić polskich zaborców
c) zwiększyć znajomość historii Polski
d) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) szesnaście lat
c) siedemnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w leśniczówce
b) w chacie smolarza
c) w rybakówce
d) w domu bartnika
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Wołmontowiczach
b) Wodoktach
c) Upicie
d) Lubiczu
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Wołodyjowskim
b) Kmicicem
c) Radziwiłłem
d) Kieniewiczem
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Chin
c) Stanów Zjednoczonych
d) Francji
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) biblijna
b) Mickiewiczowska
c) eposowa
d) „na” Krasińskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
b) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
c) nie wspomina o przeszłości bohaterów
d) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o północy
b) o dwudziestej
c) o szóstej
d) w południe
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) marszałka koronnego Lubomirskiego
b) króla szwedzkiego
c) Harasimowicza
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) legendę
b) baśń
c) szlachecki herbarz
d) balladę
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Stanisława Czarnieckiego
b) Jana Chodkiewicza
c) Janusza Radziwiłła
d) Pawła Sapiehy
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Borach Tucholskich
b) Lasach Napiwodzko-Romuckich
c) Puszczy Kampinoskiej
d) Puszczy Białowieskiej
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Lubicza
b) Wodoktów
c) Mitrunów
d) Upity
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) kłusownictwem
b) wypasem bydła
c) kradzieżą koni
d) myślistwem
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Andrzeja Kmicica
b) Jana Skrzetuskiego
c) Jana Zamoyskiego
d) Longinusa Podbipięty
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Gajos
c) Wilnos
d) Białos
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Kiemlicz
b) Skrzetuski
c) Soroka
d) Rzędzian
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) Wołodyjowskim
b) królem Janem Kazimierzem
c) księdzem Kordeckim
d) Oleńką
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) upickim
b) kiejdańskim
c) laudańskim
d) żmudzkim
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Waltera Scotta
b) Mickiewicza
c) George'a Byrona
d) Kraszewskiego
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) zbiorniki do przechowywania prochu
b) katapulty
c) działa burzące
d) pojazdy bojowe
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Lubomirski
b) Zagłoba
c) Sapieha
d) Czarniecki
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Krakowie
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) legendy
b) powieści kryminalnej
c) powieści przygodowej
d) apokryfu średniowiecznego
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
b) w bitwie pod Prostkami
c) podczas walk o Warszawę
d) podczas obrony Częstochowy
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Czarnieckiego
b) Lubomirskiego
c) Wiśniowieckiego
d) Sapiehę
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) brandenburskim
b) badeńskim
c) saskim
d) szwedzkim
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Rekucia
b) Kiemlicza
c) Oleńki
d) Soroki
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1885 roku
b) 1886 roku
c) 1888 roku
d) 1884 roku
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Kolna
b) Szczecina
c) Birż
d) Ujścia
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
b) koncentracja
c) dygresyjność
d) anegdotyzm
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) wstąpić do klasztoru
b) udać się na dwór hetmański
c) wysłać list do króla
d) opuścić Litwę
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) pod Ujściem
b) w Kiejdanach
c) w Raciążu
d) pod Płowcami
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Słowackiego
c) Mickiewicza
d) Kopernika
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Juliusz Antoni Karol
b) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratowali Kiemlicze
b) uratował Ketling
c) uratował Soroka
d) uratował Wołodyjowski
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) buławy
b) rękawice
c) przekleństwa
d) szable
Rozwiązanie

Tagi: