Potop
      Potop | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w chacie smolarza
b) w domu bartnika
c) w leśniczówce
d) w rybakówce
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) apokryfu średniowiecznego
b) powieści przygodowej
c) powieści kryminalnej
d) legendy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Wiśniowieckiego
b) Lubomirskiego
c) Czarnieckiego
d) Sapiehę
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1886 roku
b) 1884 roku
c) 1888 roku
d) 1885 roku
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) szwedzkim
b) badeńskim
c) saskim
d) brandenburskim
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
b) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
c) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
d) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 23 listopada 1905
c) 12 grudnia 1904 roku
d) 28 listopada 1904 roku
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) króla szwedzkiego
b) Harasimowicza
c) marszałka koronnego Lubomirskiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
b) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
c) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
d) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) ma zniechęcić i zrozpaczyć
b) sił dodaje
c) ochotę do życia zagrzewa
d) nadzieję wlewa
Rozwiązanie


Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Śląsku
b) Podlasiu
c) Mazowszu
d) Kujawach
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) koncentracja
b) anegdotyzm
c) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
d) dygresyjność
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 lutego
b) 8 listopada
c) 8 grudnia
d) 8 stycznia
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Wołodyjowski
b) Onufry Zagłoba
c) Roch Kowalski
d) Kmicic
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Szczecina
b) Kolna
c) Ujścia
d) Birż
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) legendę
b) baśń
c) balladę
d) szlachecki herbarz
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Soroka
b) Skrzetuski
c) Rzędzian
d) Kiemlicz
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
b) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
c) oczernić polskich zaborców
d) zwiększyć znajomość historii Polski
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Mitrunów
b) Lubicza
c) Wodoktów
d) Upity
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) „Potop”
b) „Pan Wołodyjowski”
c) „Ogniem i mieczem”
d) wszystkie części mają zbliżoną objętość
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Sienkiewicz:
a) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
b) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
c) nie wspomina o przeszłości bohaterów
d) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Juliusz Antoni Karol
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
d) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wiry
c) Legiony
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Puszczy Kampinoskiej
b) Borach Tucholskich
c) Puszczy Białowieskiej
d) Lasach Napiwodzko-Romuckich
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) listu Michała
b) pierścienia Michała
c) szabli Michała
d) chorągwi Michała
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Janusza Radziwiłła
b) Stanisława Czarnieckiego
c) Jana Chodkiewicza
d) Pawła Sapiehy
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy batalistyczne
b) opisy rezydencji i zamków
c) opisy zewnętrzne postaci
d) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Stefana Kmicica
b) Jana Kmicica
c) Samuela Kmicica
d) Andrzeja Kmicica
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Wilnos
c) Gajos
d) Białos
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) palonego przez Szwedów Żywca
b) nieprzejezdnego wąwozu
c) wbitych na pal głów oficerów polskich
d) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Lublinie
c) Krakowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Wodoktów
b) Taurogów
c) Tykocina
d) Królewca
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) Wołodyjowskim
b) królem Janem Kazimierzem
c) księdzem Kordeckim
d) Oleńką
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Mitruny
b) Wodokty
c) Lubicz
d) Wołmontowicze
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Warszawie
b) w Krakowie
c) w Głogowie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) kradzieżą koni
b) kłusownictwem
c) myślistwem
d) wypasem bydła
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) w bitwie pod Prostkami
b) podczas walk o Warszawę
c) podczas obrony Częstochowy
d) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) laudańskim
b) upickim
c) kiejdańskim
d) żmudzkim
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) polskie marki
b) nazwy akcji powstańczych
c) partyzanckie pseudonimy
d) nazwy polskich wódek
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1884 roku w Wiedniu
b) 1886 roku w Warszawie
c) 1884 roku w Warszawie
d) 1886 roku w Wiedniu
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Miłosz
b) Michałko
c) Maćko
d) Mietek
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) biblijna
b) eposowa
c) „na” Krasińskiego
d) Mickiewiczowska
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) pierścień
b) szablę
c) glejt
d) oddział tatarski
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o szóstej
b) w południe
c) o północy
d) o dwudziestej
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1655 roku
b) 1656 roku
c) 1654 roku
d) 1657 roku
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Radziwiłłem
b) Kmicicem
c) Kieniewiczem
d) Wołodyjowskim
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Janusza Radziwiłła
b) Zagłoby
c) Bogusława Radziwiłła
d) Kmicica
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) pojazdy bojowe
b) zbiorniki do przechowywania prochu
c) katapulty
d) działa burzące
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
b) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
c) od marca 1656 do końca 1657 roku
d) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Jagiellońskiego
c) Wileńskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Miller
b) Radziwiłł
c) Kuklinowski
d) Wrzeszczowicz
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) wojenny i batalistyczny
b) historyczno-polityczny i romansowy
c) historyczny i podróżniczy
d) przygodowy i miłosny
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Rocha Kowalskiego
b) króla Jana Kazimierza
c) Michała Wołodyjowskiego
d) Jana Onufrego Zagłobę
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) przysłówków
b) czasowników
c) rzeczowników
d) przymiotników
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) udać się na dwór hetmański
b) wstąpić do klasztoru
c) wysłać list do króla
d) opuścić Litwę
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
b) zdobył i spalił Zamość
c) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
d) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Ketling
b) uratował Soroka
c) uratowali Kiemlicze
d) uratował Wołodyjowski
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Warszawą
b) pod Tykocinem
c) pod Ujściem
d) pod Białymstokiem
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Mickiewicza
c) Norwida
d) Kopernika
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Lubiężu
b) Raciążu
c) Kiejdanach
d) Tykocinie
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Maroka
c) Kenii
d) Egiptu
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) łowczy królewski
b) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
c) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
d) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Kiemlicza
b) Rekucia
c) Soroki
d) Oleńki
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
b) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
c) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
d) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) pod Ujściem
b) pod Płowcami
c) w Kiejdanach
d) w Raciążu
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) przekleństwa
b) buławy
c) rękawice
d) szable
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Waltera Scotta
b) Kraszewskiego
c) Mickiewicza
d) George'a Byrona
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Mazowszu
b) Polesiu
c) Podlasiu
d) Żmudzi
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Orle gniazdo
b) Wilcze gniazdo
c) Kukułcze gniazdo
d) Jastrzębie gniazdo
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) świętokrzyskim
c) lubelskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „sumy zdarzeń”
b) „dzielenia gatunków”
c) „zborczej”
d) „sumy gatunków”
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Lubiczu
b) Upicie
c) Wołmontowiczach
d) Wodoktach
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Jana Skrzetuskiego
b) Andrzeja Kmicica
c) Jana Zamoyskiego
d) Longinusa Podbipięty
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) piętnastu laty
b) ośmiu laty
c) dziesięciu laty
d) sześciu laty
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) prawnym
c) filologicznym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Sakowicz
b) Soroka
c) Ketling
d) Bogusław
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) siedemnaście lat
c) czternaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w kościele
b) w ogrodzie
c) na przejażdżce
d) na spacerze
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Lubomirski
b) Czarniecki
c) Sapieha
d) Zagłoba
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) zarządcy
c) bibliotekarza
d) antykwariusza
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Stanów Zjednoczonych
b) Chin
c) Francji
d) Afryki
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: