Potop
      Potop | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 lutego
b) 8 listopada
c) 8 grudnia
d) 8 stycznia
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Francji
c) Chin
d) Stanów Zjednoczonych
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Mickiewicza
c) Kopernika
d) Słowackiego
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) kradzieżą koni
b) myślistwem
c) kłusownictwem
d) wypasem bydła
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) małopolskim
c) świętokrzyskim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Borach Tucholskich
b) Puszczy Kampinoskiej
c) Lasach Napiwodzko-Romuckich
d) Puszczy Białowieskiej
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) pod Ujściem
b) w Kiejdanach
c) pod Płowcami
d) w Raciążu
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
b) opisy batalistyczne
c) opisy zewnętrzne postaci
d) opisy rezydencji i zamków
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „dzielenia gatunków”
b) „sumy gatunków”
c) „zborczej”
d) „sumy zdarzeń”
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) szwedzkim
b) badeńskim
c) saskim
d) brandenburskim
Rozwiązanie


Po ślubie Andrzej został starostą:
a) żmudzkim
b) kiejdańskim
c) upickim
d) laudańskim
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Jana Skrzetuskiego
b) Andrzeja Kmicica
c) Longinusa Podbipięty
d) Jana Zamoyskiego
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
b) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
c) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
d) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Czarniecki
b) Sapieha
c) Zagłoba
d) Lubomirski
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
b) od marca 1656 do końca 1657 roku
c) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
d) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
b) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
c) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
d) łowczy królewski
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Upicie
b) Wodoktach
c) Lubiczu
d) Wołmontowiczach
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Soroka
b) uratował Wołodyjowski
c) uratowali Kiemlicze
d) uratował Ketling
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
b) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
c) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
d) nie wspomina o przeszłości bohaterów
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Krakowie
c) Lublinie
d) Lwowie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) opuścić Litwę
b) wstąpić do klasztoru
c) udać się na dwór hetmański
d) wysłać list do króla
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Janusza Radziwiłła
b) Kmicica
c) Bogusława Radziwiłła
d) Zagłoby
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) legendę
b) szlachecki herbarz
c) balladę
d) baśń
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) szablę
b) glejt
c) pierścień
d) oddział tatarski
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) króla Jana Kazimierza
b) Jana Onufrego Zagłobę
c) Rocha Kowalskiego
d) Michała Wołodyjowskiego
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) listu Michała
b) chorągwi Michała
c) szabli Michała
d) pierścienia Michała
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) księdzem Kordeckim
b) Oleńką
c) królem Janem Kazimierzem
d) Wołodyjowskim
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Białos
c) Gajos
d) Litwos
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Radziwiłłem
b) Kieniewiczem
c) Kmicicem
d) Wołodyjowskim
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Śląsku
c) Mazowszu
d) Kujawach
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Wileńskiego
c) Jagiellońskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) filologicznym
c) lekarskim
d) historycznym
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Tykocina
b) Królewca
c) Taurogów
d) Wodoktów
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1884 roku w Warszawie
b) 1886 roku w Wiedniu
c) 1884 roku w Wiedniu
d) 1886 roku w Warszawie
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) wszystkie części mają zbliżoną objętość
b) „Potop”
c) „Ogniem i mieczem”
d) „Pan Wołodyjowski”
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) antykwariusza
c) zarządcy
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Krakowie
b) w Głogowie
c) we Lwowie
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1885 roku
b) 1886 roku
c) 1888 roku
d) 1884 roku
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) siedemnaście lat
b) szesnaście lat
c) piętnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Mietek
b) Maćko
c) Michałko
d) Miłosz
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Waltera Scotta
b) Kraszewskiego
c) George'a Byrona
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Samuela Kmicica
b) Andrzeja Kmicica
c) Stefana Kmicica
d) Jana Kmicica
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) wbitych na pal głów oficerów polskich
b) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
c) palonego przez Szwedów Żywca
d) nieprzejezdnego wąwozu
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) wojenny i batalistyczny
b) historyczny i podróżniczy
c) historyczno-polityczny i romansowy
d) przygodowy i miłosny
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Janusza Radziwiłła
b) Pawła Sapiehy
c) Stanisława Czarnieckiego
d) Jana Chodkiewicza
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Mitruny
b) Lubicz
c) Wodokty
d) Wołmontowicze
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) przysłówków
b) czasowników
c) rzeczowników
d) przymiotników
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Żmudzi
b) Podlasiu
c) Mazowszu
d) Polesiu
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Rzędzian
b) Soroka
c) Skrzetuski
d) Kiemlicz
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) Harasimowicza
c) marszałka koronnego Lubomirskiego
d) króla szwedzkiego
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Egiptu
c) Kenii
d) Maroka
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) dygresyjność
b) anegdotyzm
c) koncentracja
d) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Soroki
b) Rekucia
c) Oleńki
d) Kiemlicza
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
b) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
c) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
d) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) biblijna
b) „na” Krasińskiego
c) eposowa
d) Mickiewiczowska
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) nazwy akcji powstańczych
b) polskie marki
c) nazwy polskich wódek
d) partyzanckie pseudonimy
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Szczecina
b) Ujścia
c) Birż
d) Kolna
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) ośmiu laty
b) dziesięciu laty
c) piętnastu laty
d) sześciu laty
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Radziwiłł
b) Wrzeszczowicz
c) Kuklinowski
d) Miller
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 12 grudnia 1904 roku
c) 28 listopada 1904 roku
d) 23 listopada 1905
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Wołodyjowski
b) Kmicic
c) Roch Kowalski
d) Onufry Zagłoba
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Lubiężu
b) Kiejdanach
c) Raciążu
d) Tykocinie
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Mitrunów
b) Upity
c) Wodoktów
d) Lubicza
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Soroka
b) Sakowicz
c) Bogusław
d) Ketling
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) Wiry
c) W pustyni i w puszczy
d) Legiony
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o szóstej
b) o północy
c) o dwudziestej
d) w południe
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) legendy
b) powieści kryminalnej
c) powieści przygodowej
d) apokryfu średniowiecznego
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) ma zniechęcić i zrozpaczyć
b) nadzieję wlewa
c) ochotę do życia zagrzewa
d) sił dodaje
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) zbiorniki do przechowywania prochu
b) katapulty
c) działa burzące
d) pojazdy bojowe
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
b) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
c) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
d) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w domu bartnika
b) w leśniczówce
c) w rybakówce
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1654 roku
b) 1656 roku
c) 1655 roku
d) 1657 roku
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Białymstokiem
b) pod Tykocinem
c) pod Warszawą
d) pod Ujściem
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Wiśniowieckiego
b) Sapiehę
c) Lubomirskiego
d) Czarnieckiego
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Juliusz Antoni Karol
d) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w kościele
b) w ogrodzie
c) na spacerze
d) na przejażdżce
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
b) zdobył i spalił Zamość
c) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
d) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Jastrzębie gniazdo
b) Orle gniazdo
c) Wilcze gniazdo
d) Kukułcze gniazdo
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
b) w bitwie pod Prostkami
c) podczas obrony Częstochowy
d) podczas walk o Warszawę
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) zwiększyć znajomość historii Polski
b) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
c) oczernić polskich zaborców
d) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) przekleństwa
b) buławy
c) szable
d) rękawice
Rozwiązanie

Tagi: