Potop
      Potop | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Mazowszu
c) Śląsku
d) Kujawach
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Wołmontowicze
b) Lubicz
c) Mitruny
d) Wodokty
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) królem Janem Kazimierzem
b) księdzem Kordeckim
c) Wołodyjowskim
d) Oleńką
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Oleńki
b) Rekucia
c) Kiemlicza
d) Soroki
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Jagiellońskiego
c) Lwowskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) zarządcy
c) bibliotekarza
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Wrzeszczowicz
b) Miller
c) Kuklinowski
d) Radziwiłł
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Białymstokiem
b) pod Warszawą
c) pod Tykocinem
d) pod Ujściem
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy rezydencji i zamków
b) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
c) opisy zewnętrzne postaci
d) opisy batalistyczne
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Roch Kowalski
b) Onufry Zagłoba
c) Kmicic
d) Wołodyjowski
Rozwiązanie


Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Longinusa Podbipięty
b) Jana Skrzetuskiego
c) Andrzeja Kmicica
d) Jana Zamoyskiego
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Wiśniowieckiego
b) Czarnieckiego
c) Sapiehę
d) Lubomirskiego
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) oddział tatarski
b) pierścień
c) szablę
d) glejt
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Sapieha
b) Czarniecki
c) Lubomirski
d) Zagłoba
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Samuela Kmicica
b) Stefana Kmicica
c) Andrzeja Kmicica
d) Jana Kmicica
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) przygodowy i miłosny
b) wojenny i batalistyczny
c) historyczny i podróżniczy
d) historyczno-polityczny i romansowy
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Słowackiego
c) Mickiewicza
d) Kopernika
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) przekleństwa
b) szable
c) buławy
d) rękawice
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1657 roku
b) 1655 roku
c) 1656 roku
d) 1654 roku
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
b) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
c) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
d) łowczy królewski
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Szczecina
b) Birż
c) Kolna
d) Ujścia
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Puszczy Białowieskiej
b) Lasach Napiwodzko-Romuckich
c) Borach Tucholskich
d) Puszczy Kampinoskiej
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) dziesięciu laty
b) sześciu laty
c) piętnastu laty
d) ośmiu laty
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) małopolskim
c) lubelskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) Wspomnienie
c) W pustyni i w puszczy
d) Legiony
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) w Raciążu
b) pod Płowcami
c) pod Ujściem
d) w Kiejdanach
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) palonego przez Szwedów Żywca
b) nieprzejezdnego wąwozu
c) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
d) wbitych na pal głów oficerów polskich
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o szóstej
b) o dwudziestej
c) o północy
d) w południe
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Wołmontowiczach
b) Wodoktach
c) Upicie
d) Lubiczu
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Miłosz
b) Maćko
c) Michałko
d) Mietek
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) wszystkie części mają zbliżoną objętość
b) „Ogniem i mieczem”
c) „Potop”
d) „Pan Wołodyjowski”
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Krakowie
c) Lwowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
b) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
c) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
d) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
b) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
c) od marca 1656 do końca 1657 roku
d) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) siedemnaście lat
c) piętnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w leśniczówce
b) w rybakówce
c) w chacie smolarza
d) w domu bartnika
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1886 roku w Warszawie
b) 1884 roku w Warszawie
c) 1886 roku w Wiedniu
d) 1884 roku w Wiedniu
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Francji
b) Afryki
c) Stanów Zjednoczonych
d) Chin
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) saskim
b) badeńskim
c) brandenburskim
d) szwedzkim
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) nie wspomina o przeszłości bohaterów
b) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
c) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
d) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Rocha Kowalskiego
b) króla Jana Kazimierza
c) Jana Onufrego Zagłobę
d) Michała Wołodyjowskiego
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 listopada
b) 8 stycznia
c) 8 grudnia
d) 8 lutego
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1884 roku
b) 1888 roku
c) 1885 roku
d) 1886 roku
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Kraszewskiego
b) Mickiewicza
c) George'a Byrona
d) Waltera Scotta
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) szabli Michała
b) pierścienia Michała
c) listu Michała
d) chorągwi Michała
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) udać się na dwór hetmański
b) wstąpić do klasztoru
c) opuścić Litwę
d) wysłać list do króla
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Orle gniazdo
b) Wilcze gniazdo
c) Jastrzębie gniazdo
d) Kukułcze gniazdo
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Pawła Sapiehy
b) Janusza Radziwiłła
c) Stanisława Czarnieckiego
d) Jana Chodkiewicza
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
b) Henryk Juliusz Antoni Karol
c) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) filologicznym
c) historycznym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „sumy zdarzeń”
b) „dzielenia gatunków”
c) „zborczej”
d) „sumy gatunków”
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) kradzieżą koni
b) wypasem bydła
c) kłusownictwem
d) myślistwem
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Kenii
c) Tunezji
d) Maroka
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Wodoktów
b) Lubicza
c) Upity
d) Mitrunów
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Ketling
b) uratowali Kiemlicze
c) uratował Wołodyjowski
d) uratował Soroka
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Wodoktów
b) Taurogów
c) Królewca
d) Tykocina
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) kiejdańskim
b) upickim
c) laudańskim
d) żmudzkim
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
b) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
c) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
d) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
b) zdobył i spalił Zamość
c) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
d) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
b) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
c) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
d) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
b) podczas walk o Warszawę
c) podczas obrony Częstochowy
d) w bitwie pod Prostkami
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) apokryfu średniowiecznego
b) legendy
c) powieści kryminalnej
d) powieści przygodowej
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Kiemlicz
b) Rzędzian
c) Skrzetuski
d) Soroka
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) zwiększyć znajomość historii Polski
b) oczernić polskich zaborców
c) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
d) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Zagłoby
b) Kmicica
c) Janusza Radziwiłła
d) Bogusława Radziwiłła
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Kmicicem
b) Wołodyjowskim
c) Radziwiłłem
d) Kieniewiczem
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) na spacerze
b) w kościele
c) na przejażdżce
d) w ogrodzie
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Gajos
c) Białos
d) Wilnos
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 23 listopada 1905
c) 12 grudnia 1904 roku
d) 28 listopada 1904 roku
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) działa burzące
b) katapulty
c) zbiorniki do przechowywania prochu
d) pojazdy bojowe
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Warszawie
b) w Głogowie
c) we Lwowie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) nadzieję wlewa
b) sił dodaje
c) ochotę do życia zagrzewa
d) ma zniechęcić i zrozpaczyć
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) nazwy akcji powstańczych
b) polskie marki
c) nazwy polskich wódek
d) partyzanckie pseudonimy
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) „na” Krasińskiego
b) Mickiewiczowska
c) biblijna
d) eposowa
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) marszałka koronnego Lubomirskiego
c) króla szwedzkiego
d) Harasimowicza
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Raciążu
b) Lubiężu
c) Tykocinie
d) Kiejdanach
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Bogusław
b) Ketling
c) Soroka
d) Sakowicz
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) baśń
b) szlachecki herbarz
c) legendę
d) balladę
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) przysłówków
b) czasowników
c) przymiotników
d) rzeczowników
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) dygresyjność
b) koncentracja
c) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
d) anegdotyzm
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Żmudzi
b) Mazowszu
c) Podlasiu
d) Polesiu
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: