Potop
      Potop | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
b) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
c) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
d) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) króla Jana Kazimierza
b) Jana Onufrego Zagłobę
c) Rocha Kowalskiego
d) Michała Wołodyjowskiego
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas walk o Warszawę
b) podczas obrony Częstochowy
c) w bitwie pod Prostkami
d) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1886 roku
b) 1885 roku
c) 1888 roku
d) 1884 roku
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Wołodyjowski
b) Roch Kowalski
c) Onufry Zagłoba
d) Kmicic
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Tunezji
c) Maroka
d) Kenii
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Sakowicz
b) Bogusław
c) Soroka
d) Ketling
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Kuklinowski
b) Wrzeszczowicz
c) Miller
d) Radziwiłł
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 23 listopada 1905
b) 28 listopada 1904 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 12 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) myślistwem
b) wypasem bydła
c) kłusownictwem
d) kradzieżą koni
Rozwiązanie


Akcja „Potopu” trwa:
a) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
b) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
c) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
d) od marca 1656 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w ogrodzie
b) na spacerze
c) na przejażdżce
d) w kościele
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) wojenny i batalistyczny
b) historyczny i podróżniczy
c) przygodowy i miłosny
d) historyczno-polityczny i romansowy
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratowali Kiemlicze
b) uratował Wołodyjowski
c) uratował Ketling
d) uratował Soroka
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) „Ogniem i mieczem”
b) wszystkie części mają zbliżoną objętość
c) „Potop”
d) „Pan Wołodyjowski”
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) działa burzące
b) katapulty
c) zbiorniki do przechowywania prochu
d) pojazdy bojowe
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) oczernić polskich zaborców
b) zwiększyć znajomość historii Polski
c) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
d) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1886 roku w Warszawie
b) 1884 roku w Warszawie
c) 1886 roku w Wiedniu
d) 1884 roku w Wiedniu
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) „na” Krasińskiego
b) Mickiewiczowska
c) eposowa
d) biblijna
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 grudnia
b) 8 stycznia
c) 8 listopada
d) 8 lutego
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) ośmiu laty
b) sześciu laty
c) piętnastu laty
d) dziesięciu laty
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) wbitych na pal głów oficerów polskich
b) nieprzejezdnego wąwozu
c) palonego przez Szwedów Żywca
d) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) szable
b) rękawice
c) przekleństwa
d) buławy
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) George'a Byrona
b) Mickiewicza
c) Waltera Scotta
d) Kraszewskiego
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
b) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
c) zdobył i spalił Zamość
d) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Śląsku
b) Mazowszu
c) Kujawach
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „zborczej”
b) „dzielenia gatunków”
c) „sumy gatunków”
d) „sumy zdarzeń”
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Soroki
b) Kiemlicza
c) Rekucia
d) Oleńki
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) kiejdańskim
b) żmudzkim
c) laudańskim
d) upickim
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Ujściem
b) pod Warszawą
c) pod Białymstokiem
d) pod Tykocinem
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) ochotę do życia zagrzewa
b) ma zniechęcić i zrozpaczyć
c) nadzieję wlewa
d) sił dodaje
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Tykocina
b) Królewca
c) Wodoktów
d) Taurogów
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w Warszawie
d) w Głogowie
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Orle gniazdo
b) Kukułcze gniazdo
c) Jastrzębie gniazdo
d) Wilcze gniazdo
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Norwida
c) Mickiewicza
d) Słowackiego
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) Wołodyjowskim
b) księdzem Kordeckim
c) królem Janem Kazimierzem
d) Oleńką
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
b) opisy batalistyczne
c) opisy rezydencji i zamków
d) opisy zewnętrzne postaci
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
b) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
c) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
d) łowczy królewski
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) badeńskim
b) brandenburskim
c) szwedzkim
d) saskim
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1657 roku
b) 1656 roku
c) 1654 roku
d) 1655 roku
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
b) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
c) nie wspomina o przeszłości bohaterów
d) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) polskie marki
b) nazwy polskich wódek
c) nazwy akcji powstańczych
d) partyzanckie pseudonimy
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) marszałka koronnego Lubomirskiego
c) króla szwedzkiego
d) Harasimowicza
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) oddział tatarski
b) pierścień
c) glejt
d) szablę
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Birż
b) Szczecina
c) Kolna
d) Ujścia
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Lasach Napiwodzko-Romuckich
b) Puszczy Białowieskiej
c) Puszczy Kampinoskiej
d) Borach Tucholskich
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) pierścienia Michała
b) listu Michała
c) szabli Michała
d) chorągwi Michała
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Sapiehę
b) Wiśniowieckiego
c) Lubomirskiego
d) Czarnieckiego
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Andrzeja Kmicica
b) Longinusa Podbipięty
c) Jana Zamoyskiego
d) Jana Skrzetuskiego
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) świętokrzyskim
c) podkarpackim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w chacie smolarza
b) w rybakówce
c) w domu bartnika
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) opuścić Litwę
b) udać się na dwór hetmański
c) wysłać list do króla
d) wstąpić do klasztoru
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) piętnaście lat
c) szesnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Tykocinie
b) Lubiężu
c) Kiejdanach
d) Raciążu
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Zagłoby
b) Bogusława Radziwiłła
c) Kmicica
d) Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Lubiczu
b) Wołmontowiczach
c) Upicie
d) Wodoktach
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Jagiellońskiego
c) Warszawskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Kmicicem
b) Kieniewiczem
c) Wołodyjowskim
d) Radziwiłłem
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) czasowników
b) rzeczowników
c) przysłówków
d) przymiotników
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Upity
b) Lubicza
c) Mitrunów
d) Wodoktów
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Krakowie
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
b) dygresyjność
c) anegdotyzm
d) koncentracja
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) powieści kryminalnej
b) apokryfu średniowiecznego
c) powieści przygodowej
d) legendy
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
b) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
c) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
d) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) w Raciążu
b) pod Ujściem
c) w Kiejdanach
d) pod Płowcami
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
b) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
c) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
d) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Francji
b) Stanów Zjednoczonych
c) Afryki
d) Chin
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) szlachecki herbarz
b) legendę
c) baśń
d) balladę
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Lubomirski
b) Sapieha
c) Zagłoba
d) Czarniecki
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Wilnos
c) Gajos
d) Białos
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Żmudzi
b) Mazowszu
c) Podlasiu
d) Polesiu
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Samuela Kmicica
b) Andrzeja Kmicica
c) Jana Kmicica
d) Stefana Kmicica
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) bibliotekarza
c) antykwariusza
d) zarządcy
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Soroka
b) Rzędzian
c) Skrzetuski
d) Kiemlicz
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
c) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
d) Henryk Juliusz Antoni Karol
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Wołmontowicze
b) Wodokty
c) Lubicz
d) Mitruny
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Maćko
b) Miłosz
c) Mietek
d) Michałko
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wspomnienie
c) Wiry
d) Legiony
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o północy
b) o szóstej
c) w południe
d) o dwudziestej
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Jana Chodkiewicza
b) Pawła Sapiehy
c) Stanisława Czarnieckiego
d) Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) lekarskim
c) historycznym
d) filologicznym
Rozwiązanie

Tagi: