Potop
      Potop | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) brandenburskim
b) szwedzkim
c) badeńskim
d) saskim
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) prawnym
c) filologicznym
d) lekarskim
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1656 roku
b) 1655 roku
c) 1654 roku
d) 1657 roku
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Sakowicz
b) Bogusław
c) Ketling
d) Soroka
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) balladę
b) szlachecki herbarz
c) legendę
d) baśń
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Puszczy Kampinoskiej
b) Lasach Napiwodzko-Romuckich
c) Borach Tucholskich
d) Puszczy Białowieskiej
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
b) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
c) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
d) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Zagłoba
b) Sapieha
c) Czarniecki
d) Lubomirski
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) zdobył i spalił Zamość
b) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
c) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
d) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Juliusz Antoni Karol
c) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
d) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
Rozwiązanie


W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Francji
b) Chin
c) Stanów Zjednoczonych
d) Afryki
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) W pustyni i w puszczy
c) Wspomnienie
d) Wiry
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) królem Janem Kazimierzem
b) księdzem Kordeckim
c) Oleńką
d) Wołodyjowskim
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Kmicicem
b) Wołodyjowskim
c) Radziwiłłem
d) Kieniewiczem
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
b) nie wspomina o przeszłości bohaterów
c) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
d) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Wodoktów
b) Taurogów
c) Tykocina
d) Królewca
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) ma zniechęcić i zrozpaczyć
b) nadzieję wlewa
c) sił dodaje
d) ochotę do życia zagrzewa
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Oleńki
b) Kiemlicza
c) Rekucia
d) Soroki
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Wołodyjowski
b) uratował Ketling
c) uratowali Kiemlicze
d) uratował Soroka
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Onufry Zagłoba
b) Kmicic
c) Wołodyjowski
d) Roch Kowalski
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 28 listopada 1904 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 12 grudnia 1904 roku
d) 23 listopada 1905
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) dziesięciu laty
b) ośmiu laty
c) piętnastu laty
d) sześciu laty
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) laudańskim
b) kiejdańskim
c) żmudzkim
d) upickim
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Kukułcze gniazdo
b) Wilcze gniazdo
c) Jastrzębie gniazdo
d) Orle gniazdo
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w chacie smolarza
b) w domu bartnika
c) w rybakówce
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) nazwy polskich wódek
b) partyzanckie pseudonimy
c) polskie marki
d) nazwy akcji powstańczych
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Wiśniowieckiego
b) Czarnieckiego
c) Lubomirskiego
d) Sapiehę
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Śląsku
b) Kujawach
c) Mazowszu
d) Podlasiu
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
b) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
c) oczernić polskich zaborców
d) zwiększyć znajomość historii Polski
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Żmudzi
b) Mazowszu
c) Polesiu
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) koncentracja
b) dygresyjność
c) anegdotyzm
d) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) piętnaście lat
c) siedemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) apokryfu średniowiecznego
b) powieści przygodowej
c) legendy
d) powieści kryminalnej
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Birż
b) Szczecina
c) Kolna
d) Ujścia
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
b) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
c) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
d) od marca 1656 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1885 roku
b) 1888 roku
c) 1886 roku
d) 1884 roku
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
b) łowczy królewski
c) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
d) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1884 roku w Warszawie
b) 1886 roku w Wiedniu
c) 1884 roku w Wiedniu
d) 1886 roku w Warszawie
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) „Potop”
b) wszystkie części mają zbliżoną objętość
c) „Ogniem i mieczem”
d) „Pan Wołodyjowski”
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) pojazdy bojowe
b) zbiorniki do przechowywania prochu
c) katapulty
d) działa burzące
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Lublinie
c) Krakowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) we Lwowie
b) w Warszawie
c) w Głogowie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Janusza Radziwiłła
b) Kmicica
c) Bogusława Radziwiłła
d) Zagłoby
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Wodoktów
b) Upity
c) Lubicza
d) Mitrunów
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) chorągwi Michała
b) pierścienia Michała
c) listu Michała
d) szabli Michała
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy rezydencji i zamków
b) opisy batalistyczne
c) opisy zewnętrzne postaci
d) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 listopada
b) 8 grudnia
c) 8 stycznia
d) 8 lutego
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) marszałka koronnego Lubomirskiego
c) Harasimowicza
d) króla szwedzkiego
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) udać się na dwór hetmański
b) wysłać list do króla
c) wstąpić do klasztoru
d) opuścić Litwę
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) nieprzejezdnego wąwozu
b) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
c) palonego przez Szwedów Żywca
d) wbitych na pal głów oficerów polskich
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Longinusa Podbipięty
b) Jana Zamoyskiego
c) Jana Skrzetuskiego
d) Andrzeja Kmicica
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) w południe
b) o szóstej
c) o dwudziestej
d) o północy
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) buławy
b) szable
c) rękawice
d) przekleństwa
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Kenii
b) Egiptu
c) Maroka
d) Tunezji
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Norwida
c) Kopernika
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Michałko
b) Maćko
c) Mietek
d) Miłosz
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas obrony Częstochowy
b) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
c) w bitwie pod Prostkami
d) podczas walk o Warszawę
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) na przejażdżce
b) na spacerze
c) w ogrodzie
d) w kościele
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) glejt
b) oddział tatarski
c) pierścień
d) szablę
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Miller
b) Radziwiłł
c) Wrzeszczowicz
d) Kuklinowski
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) Mickiewiczowska
b) eposowa
c) „na” Krasińskiego
d) biblijna
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Kiemlicz
b) Rzędzian
c) Soroka
d) Skrzetuski
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) wypasem bydła
b) myślistwem
c) kłusownictwem
d) kradzieżą koni
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Białymstokiem
b) pod Tykocinem
c) pod Ujściem
d) pod Warszawą
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) zarządcy
b) antykwariusza
c) bibliotekarza
d) guwernera
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) przysłówków
b) przymiotników
c) rzeczowników
d) czasowników
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Rocha Kowalskiego
b) Jana Onufrego Zagłobę
c) Michała Wołodyjowskiego
d) króla Jana Kazimierza
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
b) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
c) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
d) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Lubicz
b) Wodokty
c) Wołmontowicze
d) Mitruny
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
b) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
c) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
d) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Waltera Scotta
b) Mickiewicza
c) George'a Byrona
d) Kraszewskiego
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) pod Ujściem
b) pod Płowcami
c) w Kiejdanach
d) w Raciążu
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Kiejdanach
b) Lubiężu
c) Raciążu
d) Tykocinie
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Wilnos
c) Białos
d) Litwos
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) małopolskim
c) lubelskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Andrzeja Kmicica
b) Jana Kmicica
c) Samuela Kmicica
d) Stefana Kmicica
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Jagiellońskiego
c) Wileńskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Wołmontowiczach
b) Wodoktach
c) Upicie
d) Lubiczu
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) przygodowy i miłosny
b) historyczny i podróżniczy
c) wojenny i batalistyczny
d) historyczno-polityczny i romansowy
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Jana Chodkiewicza
b) Stanisława Czarnieckiego
c) Pawła Sapiehy
d) Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „zborczej”
b) „sumy gatunków”
c) „dzielenia gatunków”
d) „sumy zdarzeń”
Rozwiązanie

Tagi: