strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/po/ ----------------
 Potop
      Potop | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Śląsku
c) Podlasiu
d) Kujawach
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Soroka
b) Skrzetuski
c) Rzędzian
d) Kiemlicz
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) Wołodyjowskim
b) królem Janem Kazimierzem
c) księdzem Kordeckim
d) Oleńką
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Gajos
c) Litwos
d) Białos
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) pod Płowcami
b) w Kiejdanach
c) w Raciążu
d) pod Ujściem
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) szabli Michała
b) pierścienia Michała
c) chorągwi Michała
d) listu Michała
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Andrzeja Kmicica
b) Stefana Kmicica
c) Samuela Kmicica
d) Jana Kmicica
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) Harasimowicza
c) króla szwedzkiego
d) marszałka koronnego Lubomirskiego
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) kiejdańskim
b) laudańskim
c) upickim
d) żmudzkim
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Wileńskiego
c) Jagiellońskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie


Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Mitrunów
b) Lubicza
c) Wodoktów
d) Upity
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) zwiększyć znajomość historii Polski
b) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
c) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
d) oczernić polskich zaborców
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) zdobył i spalił Zamość
b) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
c) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
d) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Kiemlicza
b) Soroki
c) Oleńki
d) Rekucia
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) rękawice
b) przekleństwa
c) buławy
d) szable
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) George'a Byrona
b) Kraszewskiego
c) Mickiewicza
d) Waltera Scotta
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 28 listopada 1904 roku
b) 23 listopada 1905
c) 12 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Tykocinie
b) Raciążu
c) Kiejdanach
d) Lubiężu
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) ma zniechęcić i zrozpaczyć
b) ochotę do życia zagrzewa
c) nadzieję wlewa
d) sił dodaje
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) opuścić Litwę
b) udać się na dwór hetmański
c) wysłać list do króla
d) wstąpić do klasztoru
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1884 roku w Wiedniu
b) 1886 roku w Wiedniu
c) 1886 roku w Warszawie
d) 1884 roku w Warszawie
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Radziwiłł
b) Miller
c) Wrzeszczowicz
d) Kuklinowski
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
b) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
c) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
d) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Radziwiłłem
b) Kieniewiczem
c) Kmicicem
d) Wołodyjowskim
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Wodoktów
b) Taurogów
c) Królewca
d) Tykocina
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w ogrodzie
b) na spacerze
c) w kościele
d) na przejażdżce
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) piętnastu laty
b) ośmiu laty
c) dziesięciu laty
d) sześciu laty
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Kmicic
b) Onufry Zagłoba
c) Wołodyjowski
d) Roch Kowalski
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) palonego przez Szwedów Żywca
b) wbitych na pal głów oficerów polskich
c) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
d) nieprzejezdnego wąwozu
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) podkarpackim
c) małopolskim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 stycznia
b) 8 grudnia
c) 8 listopada
d) 8 lutego
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) czasowników
b) przysłówków
c) przymiotników
d) rzeczowników
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) piętnaście lat
c) siedemnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
b) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
c) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
d) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) powieści kryminalnej
b) apokryfu średniowiecznego
c) legendy
d) powieści przygodowej
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Tykocinem
b) pod Warszawą
c) pod Ujściem
d) pod Białymstokiem
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) oddział tatarski
b) pierścień
c) szablę
d) glejt
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) lekarskim
c) filologicznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
b) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
c) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
d) od marca 1656 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
b) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
c) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
d) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) w bitwie pod Prostkami
b) podczas walk o Warszawę
c) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
d) podczas obrony Częstochowy
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) „na” Krasińskiego
b) biblijna
c) Mickiewiczowska
d) eposowa
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o dwudziestej
b) o północy
c) w południe
d) o szóstej
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) zarządcy
c) antykwariusza
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1657 roku
b) 1655 roku
c) 1656 roku
d) 1654 roku
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Norwida
c) Mickiewicza
d) Kopernika
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Janusza Radziwiłła
b) Kmicica
c) Bogusława Radziwiłła
d) Zagłoby
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Kolna
b) Birż
c) Szczecina
d) Ujścia
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Lubicz
b) Mitruny
c) Wołmontowicze
d) Wodokty
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1884 roku
b) 1886 roku
c) 1885 roku
d) 1888 roku
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Francji
b) Stanów Zjednoczonych
c) Chin
d) Afryki
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) katapulty
b) zbiorniki do przechowywania prochu
c) pojazdy bojowe
d) działa burzące
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) koncentracja
b) anegdotyzm
c) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
d) dygresyjność
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Wilcze gniazdo
b) Jastrzębie gniazdo
c) Kukułcze gniazdo
d) Orle gniazdo
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) Wiry
c) W pustyni i w puszczy
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Ketling
b) uratował Wołodyjowski
c) uratował Soroka
d) uratowali Kiemlicze
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w domu bartnika
b) w rybakówce
c) w leśniczówce
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) nazwy akcji powstańczych
b) partyzanckie pseudonimy
c) nazwy polskich wódek
d) polskie marki
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) nie wspomina o przeszłości bohaterów
b) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
c) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
d) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Juliusz Antoni Karol
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
d) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Krakowie
b) w Głogowie
c) we Lwowie
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Janusza Radziwiłła
b) Jana Chodkiewicza
c) Stanisława Czarnieckiego
d) Pawła Sapiehy
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) brandenburskim
b) saskim
c) badeńskim
d) szwedzkim
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy batalistyczne
b) opisy rezydencji i zamków
c) opisy zewnętrzne postaci
d) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) kradzieżą koni
b) kłusownictwem
c) wypasem bydła
d) myślistwem
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
b) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
c) łowczy królewski
d) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Sapieha
b) Lubomirski
c) Czarniecki
d) Zagłoba
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „sumy zdarzeń”
b) „zborczej”
c) „dzielenia gatunków”
d) „sumy gatunków”
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Ketling
b) Bogusław
c) Soroka
d) Sakowicz
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Lwowie
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) legendę
b) szlachecki herbarz
c) balladę
d) baśń
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Wodoktach
b) Lubiczu
c) Wołmontowiczach
d) Upicie
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Miłosz
b) Michałko
c) Mietek
d) Maćko
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Mazowszu
b) Polesiu
c) Żmudzi
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) „Potop”
b) „Pan Wołodyjowski”
c) wszystkie części mają zbliżoną objętość
d) „Ogniem i mieczem”
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Wiśniowieckiego
b) Lubomirskiego
c) Sapiehę
d) Czarnieckiego
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) historyczny i podróżniczy
b) przygodowy i miłosny
c) wojenny i batalistyczny
d) historyczno-polityczny i romansowy
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Jana Zamoyskiego
b) Longinusa Podbipięty
c) Jana Skrzetuskiego
d) Andrzeja Kmicica
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Kenii
c) Egiptu
d) Tunezji
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Lasach Napiwodzko-Romuckich
b) Puszczy Kampinoskiej
c) Puszczy Białowieskiej
d) Borach Tucholskich
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Jana Onufrego Zagłobę
b) Michała Wołodyjowskiego
c) króla Jana Kazimierza
d) Rocha Kowalskiego
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: