Potop
      Potop | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Kolubryny to:
a) działa burzące
b) zbiorniki do przechowywania prochu
c) pojazdy bojowe
d) katapulty
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) myślistwem
b) kłusownictwem
c) wypasem bydła
d) kradzieżą koni
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) W pustyni i w puszczy
c) Wspomnienie
d) Legiony
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Podlasiu
b) Mazowszu
c) Żmudzi
d) Polesiu
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Soroki
b) Oleńki
c) Kiemlicza
d) Rekucia
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1657 roku
b) 1655 roku
c) 1656 roku
d) 1654 roku
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Norwida
c) Słowackiego
d) Kopernika
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Warszawą
b) pod Tykocinem
c) pod Ujściem
d) pod Białymstokiem
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
b) zwiększyć znajomość historii Polski
c) oczernić polskich zaborców
d) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Wilcze gniazdo
b) Orle gniazdo
c) Jastrzębie gniazdo
d) Kukułcze gniazdo
Rozwiązanie


Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 lutego
b) 8 stycznia
c) 8 grudnia
d) 8 listopada
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 12 grudnia 1904 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 28 listopada 1904 roku
d) 23 listopada 1905
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Waltera Scotta
b) Mickiewicza
c) Kraszewskiego
d) George'a Byrona
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Soroka
b) uratowali Kiemlicze
c) uratował Ketling
d) uratował Wołodyjowski
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) nieprzejezdnego wąwozu
b) wbitych na pal głów oficerów polskich
c) palonego przez Szwedów Żywca
d) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) dygresyjność
b) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
c) anegdotyzm
d) koncentracja
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) w bitwie pod Prostkami
b) podczas walk o Warszawę
c) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
d) podczas obrony Częstochowy
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Lasach Napiwodzko-Romuckich
b) Borach Tucholskich
c) Puszczy Kampinoskiej
d) Puszczy Białowieskiej
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Lubiężu
b) Kiejdanach
c) Raciążu
d) Tykocinie
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) piętnastu laty
b) dziesięciu laty
c) sześciu laty
d) ośmiu laty
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) pierścień
b) szablę
c) glejt
d) oddział tatarski
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Tunezji
c) Maroka
d) Kenii
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) udać się na dwór hetmański
b) wstąpić do klasztoru
c) wysłać list do króla
d) opuścić Litwę
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) marszałka koronnego Lubomirskiego
c) króla szwedzkiego
d) Harasimowicza
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
b) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
c) zdobył i spalił Zamość
d) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
b) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
c) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
d) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) filologicznym
b) prawnym
c) historycznym
d) lekarskim
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) legendę
b) balladę
c) szlachecki herbarz
d) baśń
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o szóstej
b) w południe
c) o dwudziestej
d) o północy
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
b) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
c) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
d) łowczy królewski
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) szabli Michała
b) pierścienia Michała
c) chorągwi Michała
d) listu Michała
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Kmicic
b) Onufry Zagłoba
c) Roch Kowalski
d) Wołodyjowski
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Jana Kmicica
b) Stefana Kmicica
c) Samuela Kmicica
d) Andrzeja Kmicica
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
b) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
c) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
d) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
b) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Juliusz Antoni Karol
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Kiemlicz
b) Soroka
c) Rzędzian
d) Skrzetuski
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
b) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
c) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
d) nie wspomina o przeszłości bohaterów
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Sapiehę
b) Czarnieckiego
c) Wiśniowieckiego
d) Lubomirskiego
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Wodoktów
b) Upity
c) Mitrunów
d) Lubicza
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Bogusław
b) Soroka
c) Ketling
d) Sakowicz
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1885 roku
b) 1886 roku
c) 1888 roku
d) 1884 roku
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „dzielenia gatunków”
b) „sumy zdarzeń”
c) „sumy gatunków”
d) „zborczej”
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) w Raciążu
b) pod Płowcami
c) pod Ujściem
d) w Kiejdanach
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w kościele
b) w ogrodzie
c) na przejażdżce
d) na spacerze
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) Mickiewiczowska
b) „na” Krasińskiego
c) biblijna
d) eposowa
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Bogusława Radziwiłła
b) Janusza Radziwiłła
c) Kmicica
d) Zagłoby
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) przekleństwa
b) rękawice
c) szable
d) buławy
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Michała Wołodyjowskiego
b) króla Jana Kazimierza
c) Rocha Kowalskiego
d) Jana Onufrego Zagłobę
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) przygodowy i miłosny
b) wojenny i batalistyczny
c) historyczno-polityczny i romansowy
d) historyczny i podróżniczy
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Miłosz
b) Maćko
c) Mietek
d) Michałko
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Chin
b) Afryki
c) Stanów Zjednoczonych
d) Francji
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Jana Zamoyskiego
b) Jana Skrzetuskiego
c) Andrzeja Kmicica
d) Longinusa Podbipięty
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Litwos
c) Wilnos
d) Białos
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) kiejdańskim
b) żmudzkim
c) laudańskim
d) upickim
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) „Potop”
b) wszystkie części mają zbliżoną objętość
c) „Ogniem i mieczem”
d) „Pan Wołodyjowski”
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) szesnaście lat
c) siedemnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Taurogów
b) Królewca
c) Wodoktów
d) Tykocina
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) ma zniechęcić i zrozpaczyć
b) nadzieję wlewa
c) sił dodaje
d) ochotę do życia zagrzewa
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Wodoktach
b) Lubiczu
c) Upicie
d) Wołmontowiczach
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Krakowie
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Warszawie
b) w Głogowie
c) w Krakowie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kujawach
b) Podlasiu
c) Mazowszu
d) Śląsku
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) nazwy akcji powstańczych
b) nazwy polskich wódek
c) polskie marki
d) partyzanckie pseudonimy
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) zarządcy
c) bibliotekarza
d) guwernera
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) powieści przygodowej
b) apokryfu średniowiecznego
c) legendy
d) powieści kryminalnej
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) Wołodyjowskim
b) księdzem Kordeckim
c) królem Janem Kazimierzem
d) Oleńką
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Lubicz
b) Wołmontowicze
c) Mitruny
d) Wodokty
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w domu bartnika
b) w chacie smolarza
c) w leśniczówce
d) w rybakówce
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Zagłoba
b) Czarniecki
c) Sapieha
d) Lubomirski
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Pawła Sapiehy
b) Janusza Radziwiłła
c) Stanisława Czarnieckiego
d) Jana Chodkiewicza
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Kieniewiczem
b) Kmicicem
c) Radziwiłłem
d) Wołodyjowskim
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Birż
b) Kolna
c) Szczecina
d) Ujścia
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) przysłówków
b) czasowników
c) przymiotników
d) rzeczowników
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
b) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
c) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
d) od marca 1656 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Wrzeszczowicz
b) Radziwiłł
c) Miller
d) Kuklinowski
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
b) opisy zewnętrzne postaci
c) opisy batalistyczne
d) opisy rezydencji i zamków
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1886 roku w Wiedniu
b) 1884 roku w Warszawie
c) 1884 roku w Wiedniu
d) 1886 roku w Warszawie
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) badeńskim
b) brandenburskim
c) saskim
d) szwedzkim
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
b) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
c) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
d) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) świętokrzyskim
c) małopolskim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: