Potop
      Potop | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) wszystkie części mają zbliżoną objętość
b) „Potop”
c) „Pan Wołodyjowski”
d) „Ogniem i mieczem”
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) brandenburskim
b) szwedzkim
c) saskim
d) badeńskim
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) lubelskim
b) świętokrzyskim
c) małopolskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) rzeczowników
b) czasowników
c) przymiotników
d) przysłówków
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Śląsku
c) Mazowszu
d) Kujawach
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Chin
b) Stanów Zjednoczonych
c) Francji
d) Afryki
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Mickiewicza
c) Słowackiego
d) Norwida
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 lutego
b) 8 listopada
c) 8 stycznia
d) 8 grudnia
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
b) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
c) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
d) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Litwos
c) Gajos
d) Wilnos
Rozwiązanie


Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Longinusa Podbipięty
b) Jana Zamoyskiego
c) Andrzeja Kmicica
d) Jana Skrzetuskiego
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
b) od marca 1656 do końca 1657 roku
c) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
d) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w rybakówce
b) w chacie smolarza
c) w leśniczówce
d) w domu bartnika
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Kiemlicza
b) Rekucia
c) Soroki
d) Oleńki
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Kmicic
b) Wołodyjowski
c) Onufry Zagłoba
d) Roch Kowalski
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1656 roku
b) 1657 roku
c) 1654 roku
d) 1655 roku
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) w południe
b) o dwudziestej
c) o północy
d) o szóstej
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
b) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
c) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
d) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Jagiellońskiego
c) Lwowskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Janusza Radziwiłła
b) Pawła Sapiehy
c) Jana Chodkiewicza
d) Stanisława Czarnieckiego
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Charłamp to:
a) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
b) łowczy królewski
c) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
d) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
b) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
c) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
d) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Tykocinie
b) Raciążu
c) Kiejdanach
d) Lubiężu
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Mitruny
b) Lubicz
c) Wołmontowicze
d) Wodokty
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Janusza Radziwiłła
b) Bogusława Radziwiłła
c) Zagłoby
d) Kmicica
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy batalistyczne
b) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
c) opisy rezydencji i zamków
d) opisy zewnętrzne postaci
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) bibliotekarza
b) antykwariusza
c) guwernera
d) zarządcy
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Podlasiu
b) Polesiu
c) Mazowszu
d) Żmudzi
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „dzielenia gatunków”
b) „sumy zdarzeń”
c) „zborczej”
d) „sumy gatunków”
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Lwowie
c) Lublinie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1885 roku
b) 1888 roku
c) 1886 roku
d) 1884 roku
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) filologicznym
b) historycznym
c) lekarskim
d) prawnym
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Egiptu
c) Kenii
d) Tunezji
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) upickim
b) kiejdańskim
c) laudańskim
d) żmudzkim
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Czarnieckiego
b) Lubomirskiego
c) Wiśniowieckiego
d) Sapiehę
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1886 roku w Wiedniu
b) 1884 roku w Warszawie
c) 1884 roku w Wiedniu
d) 1886 roku w Warszawie
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Soroka
b) Ketling
c) Sakowicz
d) Bogusław
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Jastrzębie gniazdo
b) Wilcze gniazdo
c) Kukułcze gniazdo
d) Orle gniazdo
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) szable
b) buławy
c) przekleństwa
d) rękawice
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
b) koncentracja
c) anegdotyzm
d) dygresyjność
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) historyczno-polityczny i romansowy
b) wojenny i batalistyczny
c) historyczny i podróżniczy
d) przygodowy i miłosny
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Upity
b) Mitrunów
c) Wodoktów
d) Lubicza
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
b) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
c) zdobył i spalił Zamość
d) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) oddział tatarski
b) pierścień
c) szablę
d) glejt
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Tykocina
b) Taurogów
c) Wodoktów
d) Królewca
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Lubomirski
b) Czarniecki
c) Sapieha
d) Zagłoba
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Birż
b) Ujścia
c) Kolna
d) Szczecina
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) Oleńką
b) Wołodyjowskim
c) królem Janem Kazimierzem
d) księdzem Kordeckim
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
b) nieprzejezdnego wąwozu
c) palonego przez Szwedów Żywca
d) wbitych na pal głów oficerów polskich
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Wołodyjowskim
b) Kmicicem
c) Radziwiłłem
d) Kieniewiczem
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Jana Kmicica
b) Samuela Kmicica
c) Stefana Kmicica
d) Andrzeja Kmicica
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) zbiorniki do przechowywania prochu
b) pojazdy bojowe
c) działa burzące
d) katapulty
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) króla szwedzkiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) marszałka koronnego Lubomirskiego
d) Harasimowicza
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Ketling
b) uratowali Kiemlicze
c) uratował Soroka
d) uratował Wołodyjowski
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Borach Tucholskich
b) Lasach Napiwodzko-Romuckich
c) Puszczy Kampinoskiej
d) Puszczy Białowieskiej
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) w Raciążu
b) pod Ujściem
c) pod Płowcami
d) w Kiejdanach
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) nazwy akcji powstańczych
b) polskie marki
c) nazwy polskich wódek
d) partyzanckie pseudonimy
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) dziesięciu laty
b) ośmiu laty
c) sześciu laty
d) piętnastu laty
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Warszawą
b) pod Ujściem
c) pod Białymstokiem
d) pod Tykocinem
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Radziwiłł
b) Wrzeszczowicz
c) Miller
d) Kuklinowski
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) biblijna
b) Mickiewiczowska
c) „na” Krasińskiego
d) eposowa
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Upicie
b) Wołmontowiczach
c) Wodoktach
d) Lubiczu
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) siedemnaście lat
c) czternaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wspomnienie
c) Legiony
d) Wiry
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Kraszewskiego
b) Waltera Scotta
c) Mickiewicza
d) George'a Byrona
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Rzędzian
b) Skrzetuski
c) Soroka
d) Kiemlicz
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) we Lwowie
b) w Warszawie
c) w Krakowie
d) w Głogowie
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Mietek
b) Maćko
c) Miłosz
d) Michałko
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) kradzieżą koni
b) myślistwem
c) wypasem bydła
d) kłusownictwem
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
b) oczernić polskich zaborców
c) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
d) zwiększyć znajomość historii Polski
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) pierścienia Michała
b) chorągwi Michała
c) szabli Michała
d) listu Michała
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Juliusz Antoni Karol
b) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) udać się na dwór hetmański
b) opuścić Litwę
c) wstąpić do klasztoru
d) wysłać list do króla
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) powieści kryminalnej
b) apokryfu średniowiecznego
c) powieści przygodowej
d) legendy
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) na przejażdżce
b) w ogrodzie
c) w kościele
d) na spacerze
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) legendę
b) balladę
c) szlachecki herbarz
d) baśń
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 28 listopada 1904 roku
c) 23 listopada 1905
d) 12 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Jana Onufrego Zagłobę
b) króla Jana Kazimierza
c) Rocha Kowalskiego
d) Michała Wołodyjowskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) sił dodaje
b) ochotę do życia zagrzewa
c) nadzieję wlewa
d) ma zniechęcić i zrozpaczyć
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas walk o Warszawę
b) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
c) podczas obrony Częstochowy
d) w bitwie pod Prostkami
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
b) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
c) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
d) nie wspomina o przeszłości bohaterów
Rozwiązanie

Tagi: