Potop
      Potop | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w ogrodzie
b) w kościele
c) na spacerze
d) na przejażdżce
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) oczernić polskich zaborców
b) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
c) zwiększyć znajomość historii Polski
d) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
b) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
c) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
d) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1888 roku
b) 1884 roku
c) 1885 roku
d) 1886 roku
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Bogusław
b) Ketling
c) Sakowicz
d) Soroka
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) żmudzkim
b) upickim
c) kiejdańskim
d) laudańskim
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Juliusz Antoni Karol
d) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) zarządcy
c) guwernera
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) szwedzkim
b) brandenburskim
c) badeńskim
d) saskim
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Mickiewicza
c) Słowackiego
d) Norwida
Rozwiązanie


Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Lubomirski
b) Zagłoba
c) Sapieha
d) Czarniecki
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) królem Janem Kazimierzem
b) Oleńką
c) Wołodyjowskim
d) księdzem Kordeckim
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lublinie
b) Lwowie
c) Warszawie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) wojenny i batalistyczny
b) historyczno-polityczny i romansowy
c) przygodowy i miłosny
d) historyczny i podróżniczy
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
b) palonego przez Szwedów Żywca
c) wbitych na pal głów oficerów polskich
d) nieprzejezdnego wąwozu
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) siedemnaście lat
c) szesnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Soroka
b) Rzędzian
c) Skrzetuski
d) Kiemlicz
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Podlasiu
b) Mazowszu
c) Żmudzi
d) Polesiu
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) polskie marki
b) nazwy polskich wódek
c) partyzanckie pseudonimy
d) nazwy akcji powstańczych
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) króla Jana Kazimierza
b) Rocha Kowalskiego
c) Michała Wołodyjowskiego
d) Jana Onufrego Zagłobę
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy zewnętrzne postaci
b) opisy batalistyczne
c) opisy rezydencji i zamków
d) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) kłusownictwem
b) kradzieżą koni
c) wypasem bydła
d) myślistwem
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
b) koncentracja
c) anegdotyzm
d) dygresyjność
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) wysłać list do króla
b) wstąpić do klasztoru
c) opuścić Litwę
d) udać się na dwór hetmański
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Rekucia
b) Soroki
c) Oleńki
d) Kiemlicza
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) „Ogniem i mieczem”
b) „Potop”
c) „Pan Wołodyjowski”
d) wszystkie części mają zbliżoną objętość
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od marca 1656 do końca 1657 roku
b) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
c) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
d) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1886 roku w Wiedniu
b) 1884 roku w Warszawie
c) 1884 roku w Wiedniu
d) 1886 roku w Warszawie
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) w bitwie pod Prostkami
b) podczas obrony Częstochowy
c) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
d) podczas walk o Warszawę
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Radziwiłłem
b) Kmicicem
c) Kieniewiczem
d) Wołodyjowskim
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
b) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
c) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
d) nie wspomina o przeszłości bohaterów
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) sił dodaje
b) ma zniechęcić i zrozpaczyć
c) ochotę do życia zagrzewa
d) nadzieję wlewa
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) pojazdy bojowe
b) działa burzące
c) zbiorniki do przechowywania prochu
d) katapulty
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Maćko
b) Mietek
c) Michałko
d) Miłosz
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) listu Michała
b) chorągwi Michała
c) szabli Michała
d) pierścienia Michała
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) balladę
b) szlachecki herbarz
c) baśń
d) legendę
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1657 roku
b) 1656 roku
c) 1654 roku
d) 1655 roku
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) ośmiu laty
b) piętnastu laty
c) dziesięciu laty
d) sześciu laty
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) łowczy królewski
b) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
c) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
d) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) historycznym
c) filologicznym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Tykocinem
b) pod Białymstokiem
c) pod Ujściem
d) pod Warszawą
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) zdobył i spalił Zamość
b) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
c) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
d) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Jastrzębie gniazdo
b) Orle gniazdo
c) Kukułcze gniazdo
d) Wilcze gniazdo
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Lubomirskiego
b) Sapiehę
c) Wiśniowieckiego
d) Czarnieckiego
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Stanisława Czarnieckiego
b) Pawła Sapiehy
c) Janusza Radziwiłła
d) Jana Chodkiewicza
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Kenii
b) Egiptu
c) Maroka
d) Tunezji
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Borach Tucholskich
b) Puszczy Białowieskiej
c) Puszczy Kampinoskiej
d) Lasach Napiwodzko-Romuckich
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w Warszawie
d) w Głogowie
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Kraszewskiego
b) George'a Byrona
c) Mickiewicza
d) Waltera Scotta
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) szable
b) rękawice
c) buławy
d) przekleństwa
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o dwudziestej
b) o szóstej
c) w południe
d) o północy
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) pod Płowcami
b) w Raciążu
c) pod Ujściem
d) w Kiejdanach
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Lubiężu
b) Tykocinie
c) Raciążu
d) Kiejdanach
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) powieści kryminalnej
b) apokryfu średniowiecznego
c) legendy
d) powieści przygodowej
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Mitrunów
b) Wodoktów
c) Upity
d) Lubicza
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Ketling
b) uratował Soroka
c) uratował Wołodyjowski
d) uratowali Kiemlicze
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Stanów Zjednoczonych
b) Afryki
c) Francji
d) Chin
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Wołmontowiczach
b) Wodoktach
c) Lubiczu
d) Upicie
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 grudnia
b) 8 stycznia
c) 8 listopada
d) 8 lutego
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Bogusława Radziwiłła
b) Kmicica
c) Zagłoby
d) Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Białos
c) Wilnos
d) Gajos
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) marszałka koronnego Lubomirskiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) Harasimowicza
d) króla szwedzkiego
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) eposowa
b) „na” Krasińskiego
c) biblijna
d) Mickiewiczowska
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Lubicz
b) Mitruny
c) Wołmontowicze
d) Wodokty
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) małopolskim
c) podkarpackim
d) lubelskim
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Lwowskiego
c) Warszawskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905 roku
b) 28 listopada 1904 roku
c) 23 listopada 1905
d) 12 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Stefana Kmicica
b) Andrzeja Kmicica
c) Samuela Kmicica
d) Jana Kmicica
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Śląsku
c) Kujawach
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Roch Kowalski
b) Onufry Zagłoba
c) Wołodyjowski
d) Kmicic
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Tykocina
b) Wodoktów
c) Królewca
d) Taurogów
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
b) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
c) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
d) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) szablę
b) glejt
c) oddział tatarski
d) pierścień
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „zborczej”
b) „dzielenia gatunków”
c) „sumy zdarzeń”
d) „sumy gatunków”
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Jana Skrzetuskiego
b) Andrzeja Kmicica
c) Longinusa Podbipięty
d) Jana Zamoyskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
b) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
c) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
d) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Kuklinowski
b) Wrzeszczowicz
c) Miller
d) Radziwiłł
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Ujścia
b) Kolna
c) Szczecina
d) Birż
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) W pustyni i w puszczy
c) Legiony
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) rzeczowników
b) przymiotników
c) czasowników
d) przysłówków
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w domu bartnika
b) w chacie smolarza
c) w leśniczówce
d) w rybakówce
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: