Potop
      Potop | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) kiejdańskim
b) żmudzkim
c) laudańskim
d) upickim
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) Oleńką
b) królem Janem Kazimierzem
c) księdzem Kordeckim
d) Wołodyjowskim
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Litwos
c) Gajos
d) Białos
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o północy
b) w południe
c) o szóstej
d) o dwudziestej
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Mietek
b) Miłosz
c) Michałko
d) Maćko
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) oddział tatarski
b) szablę
c) glejt
d) pierścień
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) George'a Byrona
b) Kraszewskiego
c) Mickiewicza
d) Waltera Scotta
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Bogusław
b) Ketling
c) Sakowicz
d) Soroka
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1657 roku
b) 1654 roku
c) 1656 roku
d) 1655 roku
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Radziwiłłem
b) Kieniewiczem
c) Wołodyjowskim
d) Kmicicem
Rozwiązanie


W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) szesnaście lat
c) siedemnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 lutego
b) 8 listopada
c) 8 stycznia
d) 8 grudnia
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
b) opisy zewnętrzne postaci
c) opisy batalistyczne
d) opisy rezydencji i zamków
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Rzędzian
b) Kiemlicz
c) Skrzetuski
d) Soroka
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Puszczy Kampinoskiej
b) Borach Tucholskich
c) Lasach Napiwodzko-Romuckich
d) Puszczy Białowieskiej
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 12 grudnia 1904 roku
b) 23 listopada 1905
c) 28 listopada 1904 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Kopernika
c) Słowackiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Soroki
b) Oleńki
c) Kiemlicza
d) Rekucia
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) udać się na dwór hetmański
b) opuścić Litwę
c) wstąpić do klasztoru
d) wysłać list do króla
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) szlachecki herbarz
b) baśń
c) balladę
d) legendę
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) nadzieję wlewa
b) sił dodaje
c) ma zniechęcić i zrozpaczyć
d) ochotę do życia zagrzewa
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Wileńskiego
c) Jagiellońskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) anegdotyzm
b) dygresyjność
c) koncentracja
d) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) pierścienia Michała
b) szabli Michała
c) chorągwi Michała
d) listu Michała
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) przekleństwa
b) szable
c) buławy
d) rękawice
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) króla szwedzkiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) Harasimowicza
d) marszałka koronnego Lubomirskiego
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) bibliotekarza
c) zarządcy
d) guwernera
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) saskim
b) badeńskim
c) brandenburskim
d) szwedzkim
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Śląsku
b) Podlasiu
c) Kujawach
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) wbitych na pal głów oficerów polskich
b) nieprzejezdnego wąwozu
c) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
d) palonego przez Szwedów Żywca
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
b) zdobył i spalił Zamość
c) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
d) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) małopolskim
c) lubelskim
d) świętokrzyskim
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
b) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
c) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
d) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w rybakówce
b) w domu bartnika
c) w chacie smolarza
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1884 roku
b) 1885 roku
c) 1886 roku
d) 1888 roku
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Żmudzi
b) Podlasiu
c) Polesiu
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) na spacerze
b) w ogrodzie
c) w kościele
d) na przejażdżce
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) oczernić polskich zaborców
b) zwiększyć znajomość historii Polski
c) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
d) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „sumy zdarzeń”
b) „zborczej”
c) „dzielenia gatunków”
d) „sumy gatunków”
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Stanisława Czarnieckiego
b) Janusza Radziwiłła
c) Jana Chodkiewicza
d) Pawła Sapiehy
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Wołodyjowski
b) uratowali Kiemlicze
c) uratował Soroka
d) uratował Ketling
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Lubiczu
b) Wodoktach
c) Wołmontowiczach
d) Upicie
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
b) łowczy królewski
c) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
d) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas walk o Warszawę
b) w bitwie pod Prostkami
c) podczas obrony Częstochowy
d) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) prawnym
c) filologicznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Birż
b) Szczecina
c) Kolna
d) Ujścia
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Lubomirski
b) Zagłoba
c) Sapieha
d) Czarniecki
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Warszawie
b) we Lwowie
c) w Krakowie
d) w Głogowie
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Wołmontowicze
b) Wodokty
c) Lubicz
d) Mitruny
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) powieści przygodowej
b) apokryfu średniowiecznego
c) legendy
d) powieści kryminalnej
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1886 roku w Wiedniu
b) 1884 roku w Wiedniu
c) 1886 roku w Warszawie
d) 1884 roku w Warszawie
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Tykocinem
b) pod Ujściem
c) pod Warszawą
d) pod Białymstokiem
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lublinie
b) Krakowie
c) Warszawie
d) Lwowie
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) pojazdy bojowe
b) działa burzące
c) katapulty
d) zbiorniki do przechowywania prochu
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
b) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
c) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
d) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) wypasem bydła
b) myślistwem
c) kłusownictwem
d) kradzieżą koni
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Roch Kowalski
b) Kmicic
c) Onufry Zagłoba
d) Wołodyjowski
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) przymiotników
b) czasowników
c) przysłówków
d) rzeczowników
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
b) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
c) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
d) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Orle gniazdo
b) Kukułcze gniazdo
c) Jastrzębie gniazdo
d) Wilcze gniazdo
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Samuela Kmicica
b) Stefana Kmicica
c) Jana Kmicica
d) Andrzeja Kmicica
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Kenii
b) Egiptu
c) Tunezji
d) Maroka
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Zagłoby
b) Bogusława Radziwiłła
c) Kmicica
d) Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) wszystkie części mają zbliżoną objętość
b) „Potop”
c) „Ogniem i mieczem”
d) „Pan Wołodyjowski”
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od marca 1656 do końca 1657 roku
b) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
c) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
d) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Lubomirskiego
b) Sapiehę
c) Czarnieckiego
d) Wiśniowieckiego
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Tykocinie
b) Lubiężu
c) Kiejdanach
d) Raciążu
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
b) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
c) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
d) nie wspomina o przeszłości bohaterów
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Francji
b) Afryki
c) Stanów Zjednoczonych
d) Chin
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) biblijna
b) eposowa
c) Mickiewiczowska
d) „na” Krasińskiego
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) przygodowy i miłosny
b) wojenny i batalistyczny
c) historyczno-polityczny i romansowy
d) historyczny i podróżniczy
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Mitrunów
b) Wodoktów
c) Lubicza
d) Upity
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Rocha Kowalskiego
b) króla Jana Kazimierza
c) Michała Wołodyjowskiego
d) Jana Onufrego Zagłobę
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) W pustyni i w puszczy
c) Legiony
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) w Raciążu
b) w Kiejdanach
c) pod Ujściem
d) pod Płowcami
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Juliusz Antoni Karol
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
d) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) nazwy akcji powstańczych
b) partyzanckie pseudonimy
c) polskie marki
d) nazwy polskich wódek
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) piętnastu laty
b) sześciu laty
c) dziesięciu laty
d) ośmiu laty
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Tykocina
b) Królewca
c) Taurogów
d) Wodoktów
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Kuklinowski
b) Wrzeszczowicz
c) Radziwiłł
d) Miller
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Longinusa Podbipięty
b) Jana Skrzetuskiego
c) Andrzeja Kmicica
d) Jana Zamoyskiego
Rozwiązanie

Tagi: