Potop
      Potop | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) lubelskim
c) podkarpackim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Soroka
b) uratowali Kiemlicze
c) uratował Wołodyjowski
d) uratował Ketling
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Karol Gustaw:
a) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
b) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
c) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
d) zdobył i spalił Zamość
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Lubicza
b) Wodoktów
c) Upity
d) Mitrunów
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Stefana Kmicica
b) Andrzeja Kmicica
c) Samuela Kmicica
d) Jana Kmicica
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Stanów Zjednoczonych
b) Afryki
c) Francji
d) Chin
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) w Raciążu
b) w Kiejdanach
c) pod Ujściem
d) pod Płowcami
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Białos
c) Wilnos
d) Gajos
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) przysłówków
b) przymiotników
c) czasowników
d) rzeczowników
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Mickiewicza
b) George'a Byrona
c) Waltera Scotta
d) Kraszewskiego
Rozwiązanie


Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Orle gniazdo
b) Jastrzębie gniazdo
c) Wilcze gniazdo
d) Kukułcze gniazdo
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) listu Michała
b) chorągwi Michała
c) szabli Michała
d) pierścienia Michała
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „sumy gatunków”
b) „sumy zdarzeń”
c) „zborczej”
d) „dzielenia gatunków”
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Słowackiego
c) Mickiewicza
d) Norwida
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 listopada
b) 8 lutego
c) 8 grudnia
d) 8 stycznia
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Sakowicz
b) Ketling
c) Bogusław
d) Soroka
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Taurogów
b) Królewca
c) Wodoktów
d) Tykocina
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Kmicic
b) Roch Kowalski
c) Onufry Zagłoba
d) Wołodyjowski
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) wbitych na pal głów oficerów polskich
b) nieprzejezdnego wąwozu
c) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
d) palonego przez Szwedów Żywca
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Juliusz Antoni Karol
b) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
c) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Akcja „Potopu” trwa:
a) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
b) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
c) od marca 1656 do końca 1657 roku
d) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) historycznym
c) lekarskim
d) filologicznym
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Żmudzi
b) Mazowszu
c) Polesiu
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) Oleńką
b) królem Janem Kazimierzem
c) księdzem Kordeckim
d) Wołodyjowskim
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wiry
c) Legiony
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
b) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
c) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
d) łowczy królewski
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) szwedzkim
b) saskim
c) badeńskim
d) brandenburskim
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 12 grudnia 1904 roku
b) 28 listopada 1904 roku
c) 23 listopada 1905
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) Harasimowicza
b) króla szwedzkiego
c) marszałka koronnego Lubomirskiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Kujawach
c) Mazowszu
d) Śląsku
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) pojazdy bojowe
b) zbiorniki do przechowywania prochu
c) katapulty
d) działa burzące
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
b) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
c) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
d) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Maroka
c) Tunezji
d) Kenii
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w leśniczówce
b) w chacie smolarza
c) w domu bartnika
d) w rybakówce
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) ochotę do życia zagrzewa
b) sił dodaje
c) nadzieję wlewa
d) ma zniechęcić i zrozpaczyć
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) sześciu laty
b) piętnastu laty
c) dziesięciu laty
d) ośmiu laty
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1656 roku
b) 1655 roku
c) 1654 roku
d) 1657 roku
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Lwowie
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Janusza Radziwiłła
b) Kmicica
c) Bogusława Radziwiłła
d) Zagłoby
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Kiejdanach
b) Tykocinie
c) Raciążu
d) Lubiężu
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Rzędzian
b) Skrzetuski
c) Soroka
d) Kiemlicz
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) nie wspomina o przeszłości bohaterów
b) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
c) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
d) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) balladę
b) szlachecki herbarz
c) legendę
d) baśń
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Jana Onufrego Zagłobę
b) Rocha Kowalskiego
c) Michała Wołodyjowskiego
d) króla Jana Kazimierza
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) przygodowy i miłosny
b) historyczno-polityczny i romansowy
c) wojenny i batalistyczny
d) historyczny i podróżniczy
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Sapiehę
b) Lubomirskiego
c) Wiśniowieckiego
d) Czarnieckiego
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Wodoktach
b) Upicie
c) Wołmontowiczach
d) Lubiczu
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) przekleństwa
b) szable
c) rękawice
d) buławy
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) pierścień
b) oddział tatarski
c) szablę
d) glejt
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Mitruny
b) Wołmontowicze
c) Wodokty
d) Lubicz
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Kiemlicza
b) Rekucia
c) Soroki
d) Oleńki
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Białymstokiem
b) pod Warszawą
c) pod Ujściem
d) pod Tykocinem
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Wołodyjowskim
b) Radziwiłłem
c) Kieniewiczem
d) Kmicicem
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Jagiellońskiego
c) Wileńskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1888 roku
b) 1886 roku
c) 1884 roku
d) 1885 roku
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) anegdotyzm
b) koncentracja
c) dygresyjność
d) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
b) podczas walk o Warszawę
c) podczas obrony Częstochowy
d) w bitwie pod Prostkami
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Stanisława Czarnieckiego
b) Pawła Sapiehy
c) Janusza Radziwiłła
d) Jana Chodkiewicza
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) „Potop”
b) „Ogniem i mieczem”
c) wszystkie części mają zbliżoną objętość
d) „Pan Wołodyjowski”
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w kościele
b) w ogrodzie
c) na przejażdżce
d) na spacerze
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Mietek
b) Miłosz
c) Maćko
d) Michałko
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) wysłać list do króla
b) opuścić Litwę
c) udać się na dwór hetmański
d) wstąpić do klasztoru
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) nazwy akcji powstańczych
b) partyzanckie pseudonimy
c) polskie marki
d) nazwy polskich wódek
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) wypasem bydła
b) kłusownictwem
c) kradzieżą koni
d) myślistwem
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Głogowie
b) w Krakowie
c) we Lwowie
d) w Warszawie
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) legendy
b) powieści przygodowej
c) powieści kryminalnej
d) apokryfu średniowiecznego
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
b) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
c) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
d) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Lasach Napiwodzko-Romuckich
b) Puszczy Kampinoskiej
c) Borach Tucholskich
d) Puszczy Białowieskiej
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) „na” Krasińskiego
b) eposowa
c) biblijna
d) Mickiewiczowska
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Ujścia
b) Kolna
c) Birż
d) Szczecina
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Radziwiłł
b) Miller
c) Wrzeszczowicz
d) Kuklinowski
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) żmudzkim
b) upickim
c) laudańskim
d) kiejdańskim
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) bibliotekarza
b) zarządcy
c) antykwariusza
d) guwernera
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1886 roku w Wiedniu
b) 1884 roku w Wiedniu
c) 1886 roku w Warszawie
d) 1884 roku w Warszawie
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy batalistyczne
b) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
c) opisy rezydencji i zamków
d) opisy zewnętrzne postaci
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Sapieha
b) Zagłoba
c) Lubomirski
d) Czarniecki
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) piętnaście lat
c) siedemnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
b) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
c) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
d) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Longinusa Podbipięty
b) Jana Skrzetuskiego
c) Andrzeja Kmicica
d) Jana Zamoyskiego
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
b) zwiększyć znajomość historii Polski
c) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
d) oczernić polskich zaborców
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o północy
b) w południe
c) o szóstej
d) o dwudziestej
Rozwiązanie

Tagi: