Potop
      Potop | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) badeńskim
b) brandenburskim
c) saskim
d) szwedzkim
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) kłusownictwem
b) wypasem bydła
c) kradzieżą koni
d) myślistwem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
„Potop” nie miał:
a) oczernić polskich zaborców
b) zwiększyć znajomość historii Polski
c) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
d) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) w Raciążu
b) pod Ujściem
c) w Kiejdanach
d) pod Płowcami
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1884 roku w Warszawie
b) 1886 roku w Warszawie
c) 1884 roku w Wiedniu
d) 1886 roku w Wiedniu
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Lubomirski
b) Czarniecki
c) Sapieha
d) Zagłoba
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Mitruny
b) Wołmontowicze
c) Wodokty
d) Lubicz
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Kmicica
b) Janusza Radziwiłła
c) Zagłoby
d) Bogusława Radziwiłła
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Śląsku
b) Kujawach
c) Podlasiu
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) lekarskim
c) historycznym
d) filologicznym
Rozwiązanie


Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Radziwiłł
b) Wrzeszczowicz
c) Kuklinowski
d) Miller
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Wiśniowieckiego
b) Lubomirskiego
c) Sapiehę
d) Czarnieckiego
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Birż
b) Kolna
c) Ujścia
d) Szczecina
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) wbitych na pal głów oficerów polskich
b) nieprzejezdnego wąwozu
c) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
d) palonego przez Szwedów Żywca
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
b) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
c) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
d) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 23 listopada 1905
b) 12 grudnia 1904 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 28 listopada 1904 roku
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) anegdotyzm
b) dygresyjność
c) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
d) koncentracja
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) sześciu laty
b) dziesięciu laty
c) piętnastu laty
d) ośmiu laty
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) Harasimowicza
b) marszałka koronnego Lubomirskiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) króla szwedzkiego
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Kmicic
b) Wołodyjowski
c) Roch Kowalski
d) Onufry Zagłoba
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) przygodowy i miłosny
b) historyczno-polityczny i romansowy
c) historyczny i podróżniczy
d) wojenny i batalistyczny
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
b) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
c) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
d) łowczy królewski
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) szable
b) rękawice
c) przekleństwa
d) buławy
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) udać się na dwór hetmański
b) opuścić Litwę
c) wysłać list do króla
d) wstąpić do klasztoru
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) króla Jana Kazimierza
b) Michała Wołodyjowskiego
c) Jana Onufrego Zagłobę
d) Rocha Kowalskiego
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Wołmontowiczach
b) Wodoktach
c) Lubiczu
d) Upicie
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) przysłówków
b) przymiotników
c) rzeczowników
d) czasowników
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) zarządcy
c) bibliotekarza
d) guwernera
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
b) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
c) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
d) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
b) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
c) nie wspomina o przeszłości bohaterów
d) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
b) Henryk Juliusz Antoni Karol
c) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) lubelskim
b) podkarpackim
c) świętokrzyskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1655 roku
b) 1654 roku
c) 1656 roku
d) 1657 roku
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) apokryfu średniowiecznego
b) powieści przygodowej
c) legendy
d) powieści kryminalnej
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) chorągwi Michała
b) pierścienia Michała
c) listu Michała
d) szabli Michała
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Wodoktów
b) Królewca
c) Taurogów
d) Tykocina
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
b) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
c) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
d) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) eposowa
b) Mickiewiczowska
c) „na” Krasińskiego
d) biblijna
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w ogrodzie
b) na spacerze
c) w kościele
d) na przejażdżce
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 listopada
b) 8 lutego
c) 8 grudnia
d) 8 stycznia
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) „Ogniem i mieczem”
b) „Potop”
c) „Pan Wołodyjowski”
d) wszystkie części mają zbliżoną objętość
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Warszawskiego
c) Lwowskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) w południe
b) o północy
c) o szóstej
d) o dwudziestej
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Jana Zamoyskiego
b) Longinusa Podbipięty
c) Jana Skrzetuskiego
d) Andrzeja Kmicica
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Chin
c) Stanów Zjednoczonych
d) Francji
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Pawła Sapiehy
b) Stanisława Czarnieckiego
c) Janusza Radziwiłła
d) Jana Chodkiewicza
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) katapulty
b) zbiorniki do przechowywania prochu
c) działa burzące
d) pojazdy bojowe
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Miłosz
b) Mietek
c) Michałko
d) Maćko
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „dzielenia gatunków”
b) „zborczej”
c) „sumy zdarzeń”
d) „sumy gatunków”
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) ochotę do życia zagrzewa
b) sił dodaje
c) nadzieję wlewa
d) ma zniechęcić i zrozpaczyć
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
b) w bitwie pod Prostkami
c) podczas walk o Warszawę
d) podczas obrony Częstochowy
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) zdobył i spalił Zamość
b) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
c) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
d) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Jana Kmicica
b) Stefana Kmicica
c) Samuela Kmicica
d) Andrzeja Kmicica
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) piętnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Krakowie
c) Lwowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1886 roku
b) 1885 roku
c) 1888 roku
d) 1884 roku
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Podlasiu
b) Mazowszu
c) Żmudzi
d) Polesiu
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
b) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
c) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
d) od marca 1656 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Rzędzian
b) Skrzetuski
c) Soroka
d) Kiemlicz
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Głogowie
b) w Krakowie
c) we Lwowie
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) glejt
b) oddział tatarski
c) pierścień
d) szablę
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) nazwy akcji powstańczych
b) polskie marki
c) nazwy polskich wódek
d) partyzanckie pseudonimy
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy batalistyczne
b) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
c) opisy zewnętrzne postaci
d) opisy rezydencji i zamków
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Soroka
b) uratował Wołodyjowski
c) uratował Ketling
d) uratowali Kiemlicze
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w leśniczówce
b) w rybakówce
c) w chacie smolarza
d) w domu bartnika
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) George'a Byrona
b) Kraszewskiego
c) Mickiewicza
d) Waltera Scotta
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) balladę
b) baśń
c) szlachecki herbarz
d) legendę
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Borach Tucholskich
b) Puszczy Kampinoskiej
c) Lasach Napiwodzko-Romuckich
d) Puszczy Białowieskiej
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Soroka
b) Ketling
c) Bogusław
d) Sakowicz
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) Oleńką
b) Wołodyjowskim
c) księdzem Kordeckim
d) królem Janem Kazimierzem
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Soroki
b) Oleńki
c) Rekucia
d) Kiemlicza
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Słowackiego
c) Norwida
d) Kopernika
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) W pustyni i w puszczy
c) Legiony
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Maroka
c) Kenii
d) Egiptu
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Lubiężu
b) Kiejdanach
c) Tykocinie
d) Raciążu
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Tykocinem
b) pod Białymstokiem
c) pod Ujściem
d) pod Warszawą
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Kukułcze gniazdo
b) Orle gniazdo
c) Wilcze gniazdo
d) Jastrzębie gniazdo
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Radziwiłłem
b) Kmicicem
c) Kieniewiczem
d) Wołodyjowskim
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Wilnos
c) Litwos
d) Białos
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Mitrunów
b) Lubicza
c) Wodoktów
d) Upity
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) laudańskim
b) kiejdańskim
c) upickim
d) żmudzkim
Rozwiązanie

Tagi: