Potop | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Charłamp to:
a) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
b) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
c) łowczy królewski
d) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) anegdotyzm
b) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
c) dygresyjność
d) koncentracja
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) myślistwem
b) kłusownictwem
c) kradzieżą koni
d) wypasem bydła
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1886 roku
b) 1885 roku
c) 1884 roku
d) 1888 roku
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
b) zwiększyć znajomość historii Polski
c) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
d) oczernić polskich zaborców
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) siedemnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Kiemlicz
b) Skrzetuski
c) Soroka
d) Rzędzian
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
b) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
c) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
d) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 28 listopada 1904 roku
b) 12 grudnia 1904 roku
c) 23 listopada 1905
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w Głogowie
d) w Warszawie
Rozwiązanie


W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Lwowskiego
c) Wileńskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Wilnos
c) Białos
d) Litwos
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Lwowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) Legiony
c) W pustyni i w puszczy
d) Wiry
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Kmicica
b) Bogusława Radziwiłła
c) Zagłoby
d) Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) sił dodaje
b) ochotę do życia zagrzewa
c) nadzieję wlewa
d) ma zniechęcić i zrozpaczyć
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1884 roku w Wiedniu
b) 1886 roku w Warszawie
c) 1886 roku w Wiedniu
d) 1884 roku w Warszawie
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Pawła Sapiehy
b) Stanisława Czarnieckiego
c) Jana Chodkiewicza
d) Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
b) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
c) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
d) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) lubelskim
c) świętokrzyskim
d) małopolskim
Rozwiązanie


Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) szabli Michała
b) pierścienia Michała
c) chorągwi Michała
d) listu Michała
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Żmudzi
b) Polesiu
c) Podlasiu
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w chacie smolarza
b) w leśniczówce
c) w domu bartnika
d) w rybakówce
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) pojazdy bojowe
b) zbiorniki do przechowywania prochu
c) katapulty
d) działa burzące
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Lubicz
b) Wodokty
c) Mitruny
d) Wołmontowicze
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1657 roku
b) 1654 roku
c) 1656 roku
d) 1655 roku
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Ketling
b) Sakowicz
c) Soroka
d) Bogusław
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) George'a Byrona
b) Kraszewskiego
c) Waltera Scotta
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
b) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
c) zdobył i spalił Zamość
d) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Egiptu
c) Maroka
d) Kenii
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Kolna
b) Szczecina
c) Ujścia
d) Birż
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Soroka
b) uratował Ketling
c) uratował Wołodyjowski
d) uratowali Kiemlicze
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Królewca
b) Tykocina
c) Taurogów
d) Wodoktów
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Juliusz Antoni Karol
c) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
d) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) pod Ujściem
b) w Kiejdanach
c) pod Płowcami
d) w Raciążu
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) „Pan Wołodyjowski”
b) wszystkie części mają zbliżoną objętość
c) „Ogniem i mieczem”
d) „Potop”
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
b) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
c) od marca 1656 do końca 1657 roku
d) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) księdzem Kordeckim
b) Oleńką
c) królem Janem Kazimierzem
d) Wołodyjowskim
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) wojenny i batalistyczny
b) historyczno-polityczny i romansowy
c) historyczny i podróżniczy
d) przygodowy i miłosny
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Śląsku
b) Mazowszu
c) Kujawach
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Andrzeja Kmicica
b) Stefana Kmicica
c) Samuela Kmicica
d) Jana Kmicica
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Jana Zamoyskiego
b) Jana Skrzetuskiego
c) Longinusa Podbipięty
d) Andrzeja Kmicica
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Wodoktach
b) Lubiczu
c) Upicie
d) Wołmontowiczach
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) lekarskim
c) filologicznym
d) prawnym
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) nie wspomina o przeszłości bohaterów
b) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
c) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
d) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Ujściem
b) pod Warszawą
c) pod Tykocinem
d) pod Białymstokiem
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) króla Jana Kazimierza
b) Rocha Kowalskiego
c) Jana Onufrego Zagłobę
d) Michała Wołodyjowskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Kopernika
c) Norwida
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) nazwy akcji powstańczych
b) nazwy polskich wódek
c) polskie marki
d) partyzanckie pseudonimy
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) bibliotekarza
b) zarządcy
c) antykwariusza
d) guwernera
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) apokryfu średniowiecznego
b) powieści przygodowej
c) powieści kryminalnej
d) legendy
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Francji
c) Chin
d) Stanów Zjednoczonych
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Kieniewiczem
b) Wołodyjowskim
c) Radziwiłłem
d) Kmicicem
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
b) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
c) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
d) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Mitrunów
b) Wodoktów
c) Upity
d) Lubicza
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Puszczy Kampinoskiej
b) Lasach Napiwodzko-Romuckich
c) Borach Tucholskich
d) Puszczy Białowieskiej
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) upickim
b) żmudzkim
c) kiejdańskim
d) laudańskim
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) sześciu laty
b) ośmiu laty
c) dziesięciu laty
d) piętnastu laty
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) glejt
b) szablę
c) oddział tatarski
d) pierścień
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) rzeczowników
b) przymiotników
c) czasowników
d) przysłówków
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) Mickiewiczowska
b) eposowa
c) „na” Krasińskiego
d) biblijna
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w ogrodzie
b) w kościele
c) na przejażdżce
d) na spacerze
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Czarnieckiego
b) Wiśniowieckiego
c) Sapiehę
d) Lubomirskiego
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Mietek
b) Michałko
c) Maćko
d) Miłosz
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 stycznia
b) 8 grudnia
c) 8 lutego
d) 8 listopada
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) rękawice
b) przekleństwa
c) szable
d) buławy
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Kukułcze gniazdo
b) Wilcze gniazdo
c) Orle gniazdo
d) Jastrzębie gniazdo
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Kiejdanach
b) Raciążu
c) Tykocinie
d) Lubiężu
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) balladę
b) baśń
c) szlachecki herbarz
d) legendę
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) wbitych na pal głów oficerów polskich
b) nieprzejezdnego wąwozu
c) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
d) palonego przez Szwedów Żywca
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Onufry Zagłoba
b) Roch Kowalski
c) Kmicic
d) Wołodyjowski
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „sumy gatunków”
b) „sumy zdarzeń”
c) „dzielenia gatunków”
d) „zborczej”
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Sapieha
b) Czarniecki
c) Zagłoba
d) Lubomirski
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) brandenburskim
b) saskim
c) szwedzkim
d) badeńskim
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o północy
b) w południe
c) o dwudziestej
d) o szóstej
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) króla szwedzkiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) marszałka koronnego Lubomirskiego
d) Harasimowicza
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy zewnętrzne postaci
b) opisy rezydencji i zamków
c) opisy batalistyczne
d) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas obrony Częstochowy
b) podczas walk o Warszawę
c) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
d) w bitwie pod Prostkami
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) udać się na dwór hetmański
b) opuścić Litwę
c) wstąpić do klasztoru
d) wysłać list do króla
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Radziwiłł
b) Miller
c) Kuklinowski
d) Wrzeszczowicz
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Soroki
b) Oleńki
c) Rekucia
d) Kiemlicza
Rozwiązanie

Tagi: