Potop
      Potop | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) upickim
b) żmudzkim
c) laudańskim
d) kiejdańskim
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Bogusław
b) Soroka
c) Ketling
d) Sakowicz
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Waltera Scotta
b) George'a Byrona
c) Kraszewskiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) legendy
b) apokryfu średniowiecznego
c) powieści kryminalnej
d) powieści przygodowej
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Stanów Zjednoczonych
b) Francji
c) Chin
d) Afryki
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) zarządcy
b) bibliotekarza
c) guwernera
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Czarniecki
b) Sapieha
c) Zagłoba
d) Lubomirski
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
b) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
c) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
d) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Samuela Kmicica
b) Stefana Kmicica
c) Jana Kmicica
d) Andrzeja Kmicica
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Wołodyjowski
b) Onufry Zagłoba
c) Roch Kowalski
d) Kmicic
Rozwiązanie


Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) anegdotyzm
b) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
c) koncentracja
d) dygresyjność
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) buławy
b) rękawice
c) szable
d) przekleństwa
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Jana Skrzetuskiego
b) Jana Zamoyskiego
c) Andrzeja Kmicica
d) Longinusa Podbipięty
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Soroka
b) Kiemlicz
c) Skrzetuski
d) Rzędzian
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) Wiry
c) W pustyni i w puszczy
d) Legiony
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Mazowszu
b) Żmudzi
c) Polesiu
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1885 roku
b) 1886 roku
c) 1884 roku
d) 1888 roku
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) przymiotników
b) przysłówków
c) czasowników
d) rzeczowników
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) udać się na dwór hetmański
b) wysłać list do króla
c) opuścić Litwę
d) wstąpić do klasztoru
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Kmicicem
b) Radziwiłłem
c) Wołodyjowskim
d) Kieniewiczem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Stanisława Czarnieckiego
b) Jana Chodkiewicza
c) Pawła Sapiehy
d) Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) łowczy królewski
b) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
c) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
d) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Wilnos
c) Litwos
d) Białos
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) marszałka koronnego Lubomirskiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) króla szwedzkiego
d) Harasimowicza
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) polskie marki
b) nazwy polskich wódek
c) nazwy akcji powstańczych
d) partyzanckie pseudonimy
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) badeńskim
b) brandenburskim
c) saskim
d) szwedzkim
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) na spacerze
b) w kościele
c) w ogrodzie
d) na przejażdżce
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Juliusz Antoni Karol
b) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
c) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) zdobył i spalił Zamość
b) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
c) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
d) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) „Pan Wołodyjowski”
b) „Ogniem i mieczem”
c) „Potop”
d) wszystkie części mają zbliżoną objętość
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Jastrzębie gniazdo
b) Orle gniazdo
c) Kukułcze gniazdo
d) Wilcze gniazdo
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) siedemnaście lat
b) czternaście lat
c) piętnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
b) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
c) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
d) od marca 1656 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) szlachecki herbarz
b) baśń
c) legendę
d) balladę
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) oczernić polskich zaborców
b) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
c) zwiększyć znajomość historii Polski
d) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) przygodowy i miłosny
b) historyczny i podróżniczy
c) historyczno-polityczny i romansowy
d) wojenny i batalistyczny
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1655 roku
b) 1654 roku
c) 1657 roku
d) 1656 roku
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Zagłoby
b) Kmicica
c) Bogusława Radziwiłła
d) Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Taurogów
b) Królewca
c) Tykocina
d) Wodoktów
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 listopada
b) 8 grudnia
c) 8 lutego
d) 8 stycznia
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) Wołodyjowskim
b) królem Janem Kazimierzem
c) Oleńką
d) księdzem Kordeckim
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Krakowie
b) w Warszawie
c) we Lwowie
d) w Głogowie
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) piętnastu laty
b) ośmiu laty
c) dziesięciu laty
d) sześciu laty
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) wbitych na pal głów oficerów polskich
b) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
c) palonego przez Szwedów Żywca
d) nieprzejezdnego wąwozu
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
b) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
c) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
d) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Michałko
b) Mietek
c) Maćko
d) Miłosz
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Mickiewicza
c) Słowackiego
d) Norwida
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kujawach
b) Mazowszu
c) Śląsku
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) w Raciążu
b) pod Płowcami
c) pod Ujściem
d) w Kiejdanach
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Rekucia
b) Oleńki
c) Soroki
d) Kiemlicza
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1884 roku w Wiedniu
b) 1884 roku w Warszawie
c) 1886 roku w Warszawie
d) 1886 roku w Wiedniu
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Lwowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas obrony Częstochowy
b) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
c) podczas walk o Warszawę
d) w bitwie pod Prostkami
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Wrzeszczowicz
b) Radziwiłł
c) Miller
d) Kuklinowski
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Borach Tucholskich
b) Lasach Napiwodzko-Romuckich
c) Puszczy Białowieskiej
d) Puszczy Kampinoskiej
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o północy
b) o szóstej
c) w południe
d) o dwudziestej
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
b) nie wspomina o przeszłości bohaterów
c) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
d) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) świętokrzyskim
c) lubelskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Michała Wołodyjowskiego
b) króla Jana Kazimierza
c) Rocha Kowalskiego
d) Jana Onufrego Zagłobę
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 23 listopada 1905
b) 12 grudnia 1904 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 28 listopada 1904 roku
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Kenii
b) Tunezji
c) Egiptu
d) Maroka
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) szablę
b) glejt
c) oddział tatarski
d) pierścień
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) chorągwi Michała
b) pierścienia Michała
c) szabli Michała
d) listu Michała
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy rezydencji i zamków
b) opisy zewnętrzne postaci
c) opisy batalistyczne
d) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Tykocinem
b) pod Białymstokiem
c) pod Warszawą
d) pod Ujściem
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Birż
b) Ujścia
c) Szczecina
d) Kolna
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
b) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
c) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
d) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w rybakówce
b) w domu bartnika
c) w leśniczówce
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Raciążu
b) Tykocinie
c) Kiejdanach
d) Lubiężu
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) Mickiewiczowska
b) eposowa
c) „na” Krasińskiego
d) biblijna
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) ma zniechęcić i zrozpaczyć
b) nadzieję wlewa
c) ochotę do życia zagrzewa
d) sił dodaje
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Wołmontowiczach
b) Lubiczu
c) Upicie
d) Wodoktach
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) kłusownictwem
b) kradzieżą koni
c) wypasem bydła
d) myślistwem
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Lubomirskiego
b) Sapiehę
c) Czarnieckiego
d) Wiśniowieckiego
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Mitruny
b) Wołmontowicze
c) Wodokty
d) Lubicz
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Lubicza
b) Mitrunów
c) Upity
d) Wodoktów
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Wileńskiego
c) Lwowskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) lekarskim
c) filologicznym
d) prawnym
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Wołodyjowski
b) uratowali Kiemlicze
c) uratował Ketling
d) uratował Soroka
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „dzielenia gatunków”
b) „sumy gatunków”
c) „sumy zdarzeń”
d) „zborczej”
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) katapulty
b) działa burzące
c) pojazdy bojowe
d) zbiorniki do przechowywania prochu
Rozwiązanie

Tagi: